Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

7. červenec 2016

Práce s názvem "Design and characterization of highly in vitro antitumor active ternary copper(II) complexes containing 2′-hydroxychalcone ligands" (autoři: R. Křikavová, J. Vančo, Z. Trávníček, J. Hutyra, Z. Dvořák) byla publikována v časopise Journal of Inorganic Biochemistry. 

 

21. červen 2016

Práce s názvem "Dinuclear metal(ii)-acetato complexes based on bicompartmental 4-chlorophenolate: syntheses, structures, magnetic properties, DNA interactions and phosphodiester hydrolysis" (autoři: S. S. Massoud, C. C. Ledet, T. Junk, S. Bosch, P. Comba, R. Herchel, J. Hosek, Z. Travnicek, R. C. Fischer, F. A. Mautner) byla publikována v časopise Dalton Transactions. 

20. červen 2016

Práce s názvem "Late First-Row Transition-Metal Complexes Containing a 2-Pyridylmethyl Pendant-Armed 15-Membered Macrocyclic Ligand. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Seven-Coordinate Cobalt(II) Compound" (autoři: P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Inorganic Chemistry. 

12. červen 2016

Práce s názvem "Ferromagnetic coupling mediated by Co⋯π non-covalent contacts in a pentacoordinate Co(II) compound showing field-induced slow relaxation of magnetization" (autoři: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions. 

Práce s názvem "High-valent iron (FeVI, FeV, and FeIV) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones" (autoři: K. Machalová Šišková, D. Jančula, B. Drahoš, L. Machala, P. Babica, P. Godoy Alonso, Z. Trávníček, J. Tuček, B. Maršálek, V. K. Sharmad, R. Zbořil) byla publikována v časopise Physical Chemistry Chemical Physics.

Práce s názvem "Pleiotropic effects of gold(I) mixed-ligand complexes of 9-deazahypoxanthine on transcriptional activity of receptors for steroid hormones, nuclear receptors and xenoreceptors in human hepatocytes and cell lines" (autoři: K. Kubešová, Z. Trávníček, Z. Dvořák) byla publikována v časopise European Journal of Medicinal Chemistry.

11. květen 2016

Práce s názvem "Mixed-ligand copper(II) complexes activate aryl hydrocarbon receptor AhR and induce CYP1A genes expression in human hepatocytes and human cell lines" (autoři: K. Kubešová, A. Dořičáková, Z. Trávníček, Z. Dvořák) byla publikována v časopise Toxicology Letters. 

9. květen 2016

Práce s názvem "Magnetic anisotropy in pentacoordinate 2,6-bis(arylazanylidene-1-chloromethyl)pyridine cobalt(II) complexes with chlorido co-ligands" (autoři: I. Nemec, H. Liu, R. Herchel, X. Zhang, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Synthetic Metals. 

strana:1 2 3 ... 7

OZNÁMENÍ

  • Státní závěrečné zkoušky

    Byly stanoveny opravné termíny Státních závěrečných zkoušek pro obory garantované Katedrou anorganické chemie.

    Termíny jsou předběžné, přičemž si Katedra anorganické chemie vyhrazuje právo na jejich změnu.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz