Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

V časopise European Journal of Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "New Co(II) field-induced single-molecule magnet and the first example of Co(III) complex with tridentate binding of deprotonated 4-amino-3,5-bis(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazole ligand" (autoři: L. Váhovská, O. Bukrynov, I. Potočňák, E. Čižmár, A. Kliuikov, S. Vitushkina, M. Dušek, R. Herchel).

 

16. leden 2019

Journal cover:

V časopise RSC Advances byla publikována práce s názvem "The effect of the second coordination sphere on the magnetism of [Ln(NO3)3(H2O)3]·(18-crown-6) (Ln = Dy and Er)" (autoři: R. Herchel, P. Zoufalý, I. Nemec).

V časopise European Journal of Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Structure and Magnetism of Seven‐Coordinate Fe(III), Fe(II), Co(II) and Ni(II) Complexes Containing a Heptadentate 15‐Membered Pyridine‐Based Macrocyclic Ligand" (autoři: P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček).

18. říjen 2018

Journal CoverV časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Single-Chain Magnet Based on 1D Polymeric Azido-Bridged Seven-Coordinate Fe(II) Complex with a Pyridine-Based Macrocyclic Ligand" (autoři: B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček).

8. říjen 2018

V pátek 05. 10. 2018 proběhla popularizační akce Noc vědců na PřF UP.

27. březen 2018

V časopise Dalton Transactions byla přijata práce s názvem "Spin crossover Fe(II) complexes of a cross-bridged cyclam derivative" (autoři: B. Drahoš, Z. Trávníček).

 

21. březen 2018

V časopise Dalton Transactions byla přijata práce s názvem "A possible way how to improve in vitro cytotoxicity of half-sandwich Os(II) complexes against A2780 cells" (autoři: P. Štarha, Z. Trávníček, R. Herchel, P. Jewula, Z. Dvořák).

Studenti Kamil Kotrle a Eva Zahradníková uspěli v soutěži „Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ za rok 2017. 

strana:1 2

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz