Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

10. září 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Co(ii)-Based single-ion magnets with 1,1′-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine) metalloligands." (autoři: J. Hrubý, D. Dvořák, L. Squillantini, M. Mannini, J. van Slageren, R. Herchel, I. Nemec, P. Neugebauer).

17. červenec 2020

Studentka doktorského oboru Anorganická chemie Mgr. Marie Pražáková získala finanční podporu z Nadačního fondu UP.

Studenti Mgr. Eva Zahradníková, Mgr. Pavel Trávníček a Bc. Isabela Brachtlová uspěli v XVII. ročníku studentské vědecké soutěže „O cenu děkana 2020“.

8. červenec 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Late first-row transition metal complexes of a 17-membered piperazine-based macrocyclic ligand: structures and magnetism." (autoři: E. Zahradníková, R. Herchel, I. Šalitroš, I. Císařová, B. Drahoš).

25. červen 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Self-assembled octanuclear [Ni5Ln3] (Ln = Dy, Tb and Ho) complexes: synthesis, coordination induced ligand hydrolysis, structure and magnetism" (autoři: A. Bhanja, E. Moreno-Pineda, R. Herchel, W. Wernsdorfer, D. Ray).

24. červen 2020

Nově akreditovaný kurz DVPP

autor: agch

Katedra anorganické chemie má nově akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem Moderní trendy ve výuce chemie.

Kurz je spolugarantován Olomouckou pobočkou České společnosti chemické.

20. květen 2020

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem „Effect of Coordination Geometry on Magnetic Properties in a Series of Cobalt(II) Complexes and Structural Transformation in Mother Liquor“ (autoři: S. Ghosh, S. Kamilya, M. Das, S. Mehta, M.-E. Boulon, I. Nemec, M. Rouzières, R. Herchel, A. Mondal)

9. duben 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Structural, magnetic, redox and theoretical characterization of seven-coordinate first-row transition metal complexes with a macrocyclic ligand containing two benzimidazolyl N-pendant arms" (autoři: B. Drahoš, I. Císařová, O. Laguta, V. T. Santana, P. Neugebauer, R. Herchel).

strana:1 2 3

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz