Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

25. červen 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Self-assembled octanuclear [Ni5Ln3] (Ln = Dy, Tb and Ho) complexes: synthesis, coordination induced ligand hydrolysis, structure and magnetism" (autoři: A. Bhanja, E. Moreno-Pineda, R. Herchel, W. Wernsdorfer, D. Ray).

24. červen 2020

Nově akreditovaný kurz DVPP

autor: agch

Katedra anorganické chemie má nově akreditovaný kuzr dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem Moderní trendy ve výuce chemie.

Kurz je spolugarantován Olomouckou pobočkou České společnosti chemické.

20. květen 2020

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem „Effect of Coordination Geometry on Magnetic Properties in a Series of Cobalt(II) Complexes and Structural Transformation in Mother Liquor“ (autoři: S. Ghosh, S. Kamilya, M. Das, S. Mehta, M.-E. Boulon, I. Nemec, M. Rouzières, R. Herchel, A. Mondal)

9. duben 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Structural, magnetic, redox and theoretical characterization of seven-coordinate first-row transition metal complexes with a macrocyclic ligand containing two benzimidazolyl N-pendant arms" (autoři: B. Drahoš, I. Císařová, O. Laguta, V. T. Santana, P. Neugebauer, R. Herchel).

5. březen 2020

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem Heteronuclear Iron(III)–Schiff Base Complexes with the Hexacyanidocobaltate(III) Anion: On the Quest To Understand the Governing Factors of Spin Crossover“ (autoři: J. Pavlik, P. Masárová, I. Nemec, O. Fuhr, M. Ruben, I. Šalitroš)

6. únor 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Stereochemistry of coordination polyhedra vs. single ion magnetism in penta- and hexacoordinated Co(II) complexes with tridentate rigid ligands" (autoři: Barbora Brachňaková, Simona Matejová, Ján Moncol, Radovan Herchel, Ján Pavlik, Eufemio Moreno-Pineda, Mario Ruben a Ivan Šalitroš).

 

29. leden 2020

V časopise Journal of Physics: Materials byla publikována práce s názvem "Nanostructured graphene for nanoscale electron paramagnetic resonance spectroscopy" (autoři: L. St Marie, A. El Fatimy, J. Hrubý, I. Nemec, J. Hunt, R. Myers-Ward, D. K. Gaskill, M. Kruskopf, Y. Yang, R. Elmquist, R. Marx, J. van Slageren, P. Neugebauer, P. Barbara).

9. leden 2020

V časopise Molecules byla publikována práce s názvem "The Structural and Magnetic Properties of FeII and CoII Complexes with 2-(furan-2-yl)-5-pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazole" (autoři: P. Zoufalý, E. Čižmár, J. Kuchár, R. Herchel).

strana:1 2 3

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz