Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

6. září 2017

Dne 6. 9. 2017 byl původcům z Katedry anorganické chemie udělen již třináctý národní patent s názvem "Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii" (CZ 306966 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.).

28. srpen 2017

Práce s názvem "Tetranuclear Ni(II) and Co(II) Schiff-base complexes with an M4O6 defective dicubane-like core: zero-field SMM behavior in the cobalt analogue" (autoři: I. Nemec, R. Herchel, M. Machata, Z. Trávníček) byla publikována v časopise New Journal of Chemistry.

 

25. červenec 2017

V časopise PLoS One byla publikována práce s názvem "In vitro and in vivo anti-inflammatory active copper(II)-lawsone complexes" (autoři: J. Vančo, Z. Trávníček, J. Hošek, P. Suchý Jr.).

 

Práce s názvem "Molecular, cellular and pharmacological effects of platinum(II) diiodido complexes containing 9-deazahypoxanthine derivatives: A group of broad-spectrum anticancer active agents" (autoři: J. Vančo, Z. Trávníček, R. Křikavová, J. Gáliková, M. Chalupová) byla publikována v časopise Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

6. červen 2017

Česká společnost chemická udělila doc. Mgr. Pavlu Štarhovi, Ph.D. prestižní Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii, která je každoročně udělována českým chemikům do 35 let, jejichž vědecká činnost dlouhodobě a systematicky zasahuje do zmíněných oborů chemie.

1. červen 2017
5. květen 2017

Studentka 3. ročníku oboru Chemie pro víceoborové studium Eva Zahradníková se ve studentské vědecké soutěži O cenu děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci stala vítězkou bakalářské sekce Chemie, celkovou vítězkou sekce Chemie a zároveň i celkovou vítězkou soutěže (společně s V. Brlíkem).

2. květen 2017

Práce s názvem "An octanuclear Schiff-base complex with a Na2Ni6 core: structure, magnetism and DFT calculations" (autoři: M. Machata, I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise RSC Advances.

 

strana:1 2 3

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz