Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

8. listopad 2019

Studenti naší katedry Bc. Eva Zahradníková a Bc. Lukáš Masaryk se zúčastnili 21. celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí pod názvem "Chémia a technológie pre život" konané 6.11. 2019 v Bratislavě.

14. říjen 2019

Go to Volume 58, Issue 20V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Are Inorganic Single-Molecule Magnets a Possibility? A Theoretical Insight into Dysprosium Double-Deckers with Inorganic Ring Systems" (autoři: K. Kotrle, R. Herchel).

1. říjen 2019

Ph.D. studenti úspěšně prezentovali výsledky své práce na mezinárodní konferenci The Inernational Applied Natural Sciences 2019 konané 23.-25. září v Tále na Slovensku.

1. říjen 2019

Katedra žije

autor: agch

Katedra anorganické chemie se snaží zpříjemnit pracovní prostředí jak svým zaměstnancům, tak i studentům...

30. září 2019

Účast na Evropské škole magnetismu 2019

autor: agch

Ph.D. student Mgr. Kamil Kotrle se zúčastnil Evorpské školy magnetismu - The European School on Magnetism 2019, která se konala 02.–13. září v Brně.

20. září 2019

Publikace v Inorganic Chemistry

autor: agch

Go to Volume 58, Issue 18V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Two Types of Hexanuclear Partial Tetracubane [Ni4Ln2] (Ln = Dy, Tb, Ho) Complexes of Thioether-Based Schiff Base Ligands: Synthesis, Structure, and Comparison of Magnetic Properties" (autoři: A. Bhanja, R. Herchel, Z. Trávníček, D. Ray).

17. červenec 2019

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Structural and magnetic characterization of Ni(II), Co(II), and Fe(II) binuclear complexes on a bis(pyridyl-triazolyl)alkane basis" (autoři: A Gusev, I. Nemec, R. Herchel, I. Riush, J. Titiš, R. Boča, K. Lyssenko, M. Kiskin, I. Eremenko, W. Linert).

12. březen 2019

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Copper(ii) self-assembled clusters of bis((pyridin-2-yl)-1,2,4-triazol-3-yl)alkanes. Unusual rearrangement of ligands under reaction conditions" (autoři: A. Gusev, I. Nemec, R. Herchel, V. Shul'gin, I. Ryush, M. Kiskin, N. Efimov, E. Ugolkova, V. Minin, K. Lyssenko, I. Eremenko, W. Linert).

strana:1 2 3

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz