Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

16. srpen 2016

Práce s názvem "Muffin-like lanthanide complexes with an N5O2-donor macrocyclic ligand showing field-induced single-molecule magnet behaviour" (autoři: P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions.  

12. srpen 2016

Práce s názvem "Iron(III) bis(pyrazol-1-yl)acetate based decanuclear metallacycles: synthesis, structure, magnetic properties and DFT calculations" (autoři: M. J. Gajewska, A. Bienko, R. Herchel, M. Haukka, M. Jerzykiewicz, A. Ozarowski, K. Drabent, C.-H. Hung) byla publikována v časopise Dalton Transactions.

7. červenec 2016

Práce s názvem "Design and characterization of highly in vitro antitumor active ternary copper(II) complexes containing 2′-hydroxychalcone ligands" (autoři: R. Křikavová, J. Vančo, Z. Trávníček, J. Hutyra, Z. Dvořák) byla publikována v časopise Journal of Inorganic Biochemistry. 

 

21. červen 2016

Práce s názvem "Dinuclear metal(ii)-acetato complexes based on bicompartmental 4-chlorophenolate: syntheses, structures, magnetic properties, DNA interactions and phosphodiester hydrolysis" (autoři: S. S. Massoud, C. C. Ledet, T. Junk, S. Bosch, P. Comba, R. Herchel, J. Hosek, Z. Travnicek, R. C. Fischer, F. A. Mautner) byla publikována v časopise Dalton Transactions. 

20. červen 2016

Práce s názvem "Late First-Row Transition-Metal Complexes Containing a 2-Pyridylmethyl Pendant-Armed 15-Membered Macrocyclic Ligand. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Seven-Coordinate Cobalt(II) Compound" (autoři: P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Inorganic Chemistry. 

16. červen 2016

Práce s názvem "Platinum(II) carboxylato complexes containing 7-azaindoles as N-donor carrier ligands showed cytotoxicity against cancer cell lines" (autoři: P. Štarha, Z. Trávníček, L. Pazderová, Z. Dvořák) byla publikována v časopise Journal of Inorganic Biochemistry. 

12. červen 2016

Práce s názvem "Ferromagnetic coupling mediated by Co⋯π non-covalent contacts in a pentacoordinate Co(II) compound showing field-induced slow relaxation of magnetization" (autoři: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions. 

Práce s názvem "High-valent iron (FeVI, FeV, and FeIV) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones" (autoři: K. Machalová Šišková, D. Jančula, B. Drahoš, L. Machala, P. Babica, P. Godoy Alonso, Z. Trávníček, J. Tuček, B. Maršálek, V. K. Sharmad, R. Zbořil) byla publikována v časopise Physical Chemistry Chemical Physics.

strana:1 2 3 4

OZNÁMENÍ

  • Obhajoby 2017

    Obhajoby bakalářských
    a diplomových prací se uskuteční 30. 5. 2017 v posluchárně LP-5006 (budova PřF, 17. listopadu 12),
    viz harmonogram.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz