Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

9. prosinec 2016

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Tetranuclear lanthanide complexes containing a hydrazone-type ligand. Dysprosium [2 × 2] gridlike single-molecule magnet and toroic" (autoři: A. Gusev, R. Herchel, I. Nemec, V. Shulgin, I. L. Eremenko, K. Lyssenko, W. Linert, Z. Trávníček).

2. prosinec 2016

V časopise PLoS One byla publikována práce s názvem "Platinum(II) iodido complexes of 7-azaindoles with significant antiproliferative effects: an old story revisited with unexpected outcomes" (autoři: P. Štarha, J. Vančo, Z. Trávníček, J. Hošek, J. Klusáková, Z. Dvořák).

25. listopad 2016

Úspěšný standardní projekt GAČR

autor: agch

Standardní projekt s názvem Magneticky multifunkční molekulové materiály, jehož hlavním řešitelem je doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., uspěl ve veřejné soutěži Grantové agentury ČR (GAČR), na základě čehož byla projektu přidělena finanční podpora pro plánované tříleté období řešení v letech 2017-2019.  

25. listopad 2016

Úspěšný juniorský projekt GAČR

autor: agch

Juniorskému projektu Bimodální koordinační sloučeniny neplatinových přechodných kovů jako nový typ protinádorově aktivních látek, jehož hlavním řešitelem je doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., byla Grantovou agenturou ČR (GAČR) přidělena finanční podpora pro tříleté období řešení v letech 2017-2019.   

24. listopad 2016

Práce s názvem "Solvent-induced structural diversity in tetranuclear Ni(II) Schiff-base complexes: the first Ni4 single-molecule magnet with a defective dicubane-like topology" (autoři: R. Herchel, I. Nemec, M. Machata, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions.  

29. říjen 2016

Přehledový článek "Platinum complexes containing adenine-based ligands: An overview of selected structural features" (autoři: P. Štarha, J. Vančo, Z. Trávníček) byl publikován v časopise Coordination Chemistry Reviews.

strana:1 2 3

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz