Publikace v Dalton Transactions

Byly připraveny a charakterizovány dvě čtyřjaderné nikelnaté koordinační sloučeniny, [Ni4(L)4(CH3OH)3(H2O)]·CH3OH (1) a (Pr3NH)2[Ni4(L)4(CH3COO)2] (2, Pr3N = tripropylamin), za použití tridentátní Schiffovy báze H2L (2-[(E)-(2-hydroxybenzyliden)amino]fenol), Ni(CH3COO)2·4H2O, a různých rozpouštědlových soustav. Komplexy vykazují jiné strukturní uspořádání, podobné kubanu v případě látky 1, a naopak v případě látky 2 jde o defektní dikuban. DFT a CASSCF/NEVPT2 teoretické výpočty byly použity na získání informací o magnetických výměnných interakcích mezi nikelnatými ionty, jakož i o jejich magnetické anizotropii. Měření a analýza magnetických vlastností těchto látek potvrdila přítomnost feromagnetických i antiferomagnetických interakcí v komplexu 1, kdežto v komplexu 2 jsou přítomny jenom feromagnetické interakce. To vyústilo v pozorování pomalé relaxace magnetizace látky 2 a k identifikaci prvního Ni4 polem indukovaného jedno-molekulového magnetu s uspořádáním skeletu v geometrii defektního dikubanu.

 

Datum: 24. listopad 2016 | Autor: agch

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz