Publikace v Coordination Chemistry Reviews

Práce podává přehled platnatých a platičitých komplexů obsahujících adenin nebo jeho deriváty jako N- nebo C-donorové ligandy. Celkem 122 krystalograficky charakterizovaných látek je rozděleno podle oxidačního čísla platiny, nuklearity komplexů a donorových atomů adeninových ligandů. Nejpočetnější skupinou jsou komplexy obsahující monodentátní N7-koordinované ligandy na bázi adeninu, naopak v literatuře vzácné jsou komplexy s monodentátními N6-, N9- nebo C8-koordinovanými ligandy, nebo s bidentátními N1,N6-koordinovanými ligandy. V článku jsou dále uvedeny četné adukty komplexů platiny s nukleotidy, nukleosidy a nukleovými kyselinami koordinovanými na centrální atom (Pt) přes některý z atomů dusíku adeninu. Vedle strukturních vlastností je dále uveden přehled biologické aktivity komplexů platiny s ligandy na bázi adeninu.

Datum: 29. říjen 2016 | Autor: agch

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz