Publikace v International Journal of Molecular Sciences

Bylo připraveno a detailně charakterizováno osm nových Au(I) komplexů obecného vzorce [Au(naza)(PPh3)] (18). U těchto látek byla studována jejich in vitro cytotoxicita, přičemž komplexy 45 a byly výrazně aktivnější (IC50 = 2.8–3.5 µM) než cisplatina (IC50 = 20.3 µM) vůči A2780 lidské nádorové buněčné linii karcinomu vaječníku. Současně byl účinek komplexů 45 a znatelně nižší na nenádorové buněčné linii lidského fibroblastu MRC-5 (IC50 = 26.0–29.2 µM), než na zmíněné nádorové linii A2780. Aplikace nových Au(I) komplexů vedla k odlišné modifikaci buněčného cyklu A2780 nádorových buněk než u buněk léčených konvenční cisplatinou, což poukazuje na odlišný mechanismus účinku studovaných zlatných komplexů a cisplatiny. Výsledky 1H a 31P-NMR spektroskopie a ESI+ hmotnostní spektrometrie prokázaly, že v přítomnosti síru-obsahujících biomolekul (redukovaný glutathion, cystein a telecí sérový albumin) dochází k odštěpení N-donorového ligandu (naza, 7-azaindol a jeho deriváty).

 

 

 

Datum: 11. prosinec 2016 | Autor: agch

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz