Publikace v Molecules

Polosendvičové Ru(II) halogeno a karboxylato komplexy obecného složení [Ru(η6-p-cym)(dpa)X]PF(15) byly připraveny a detailně charakterizovány relevantními technikami (např. ESI+ hmotnostní spektrometrie, NMR spektroskopie a monokrystalová rentgenová strukturní analýza); dpa = 2,2′-dipyridylamin; p-cym = p-cymen; X = Cl (pro komplex 1), Br (2), I (3), valproátový anion (4) a 4-fenylbutyrátový anion (5). Výsledky 1H-NMR studie roztokové chemie prokázaly, že komplexy 15 hydrolyzují ve směsi 10% MeOD-d4/90% D2O. Komplexy 15 byly do nejvyšší testované koncentrace in vitro necytotoxické vůči A2780 lidské nádorové buněčné linii (IC50 > 100 μM).

 

 

 

Datum: 15. prosinec 2016 | Autor: agch

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz