Publikace v Materials

V práci jsou popsány statické a dynamické magnetické vlastnosti tetrakoordinovaného CoII komplexu [Co(CH3‐im)2Cl2], (1, CH3‐im = N‐methyl‐imidazol), které byly studovány magnetometricky i pomocí vysokofrekvenční elektronové paramagnetické rezonance (HFEPR). Výsledky těchto studií byly podpořeny také ab initio CASSCF výpočty. Komplex 1 vykazuje vysokou magnetickou anisotropii s vysokou mírou rhombicity (magnetometrie: D = −13.5 cm−1, E/D = 0.33; HFEPR: D = −14.5(1) cm−1, E/D = 0.16(1)), což velmi dobře koreluje s výsledky teoretických výpočtů (D = −11.2 cm−1, E/D = 0.18). Dále bylo zjištěno, že se komplex 1 chová jako polem indukovaný jednomolekulový magnet s relativně vysokou spinově-reversní bariérou (Ueff = 33.5 K). Vliv Cl–Co–Cl vazebného úhlu na parametry magnetické anisotropie byl vyhodnocen užitím CASSCF výpočtů.

 

Datum: 27. únor 2017 | Autor: agch

OZNÁMENÍ

  • Obhajoby 2017

    Obhajoby bakalářských
    a diplomových prací se uskuteční 30. 5. 2017 v posluchárně LP-5006 (budova PřF, 17. listopadu 12),
    viz harmonogram.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz