Publikace v New Journal of Chemistry

Byly připraveny a zkoumány tři koordinační sloučeniny Cu(II) obsahující krokonátový ligand, a to dvoujaderné komplexy [Cu2(Et4dien)21,2,3,4-C5O5)](ClO4)2·3H2O (1), [Cu2(pmap)21,2,3,4-C5O5)](ClO4)2·2H2O (2) a 1D koordinační polymer {[Cu(dmpzp)(μ1,2,3,4-C5O5)]·H2O}n (3), kde Et4dien = N,N′,N′′,N′′-tetraethylethylenetriamin, pmap = bis(2-(2-pyridyl)ethyl)-(2-pyridylmethyl)amin a dmpzp = 1-(2-methylpyridyl)-3,5-dimethyl-1-H-pyrazol. Analýza jejich magnetických vlastností odhalila slabou antiferomagnetickou výměnnou interakci vyjádřenou parametrem J rovnou −2.67 cm−1 pro 1 a 2, a −4.05 cm−1 pro 3. Tyto výsledky byly podpořeny i teoretickým DFT výpočty a diskutovány v souvislosti s již publikovanými podobnými sloučeninami.

 

Datum: 3. duben 2017 | Autor: agch

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz