Publikace v RSC Advances

Práce popisuje přípravu a charakterizaci osmijaderného Na2Ni6 komplexu vzorce (Pr3NH)[Na2Ni6(L)4(Bza)5(HBza)(OH)2(ace)]·Et2O (1, Pr3NH+ = tripropylamoniový kationt, H2L = 2-[(E)-(2-hydroxybenzyliden)amino]fenol, HBza = kyselina benzoová, ace = aceton) pomocí elementární analýzy, FT-IR spektroskopie, monokrystalové rentgenové difrakční analýzy, magnetických měření a DFT výpočtů. Hexakoordinované centrální atomy NiII s {NiO6} nebo {NiNO5} chromofory jsou součástí dvou neúplných dikubanových jader. Data z měření ve statickém magnetickém poli byla fitována zjednodušeným modelem spinového Hamiltoniánu, čímž se podařilo zjistit průměrnou hodnotu parametru feromagnetické (J = +5,3 cm−1) a antiferomagnetické (J = −9,2 cm−1) výměnné interakce a potvrdit převahu antiferomagnetické výměny v komplexu 1. Pro výpočet konstant výměnných interakcí byla použita metoda DFT využívající rozličné funkcionály (B3LYP, PBE0, TPPSh a CAM-B3LYP). Ve výsledku se podařilo zjistit, že parametry výměnné interakce určené s použitím funkcionálu PBEO a B3LYP nejlépe popisují experimentální magnetická data.

 

 

Datum: 2. květen 2017 | Autor: agch

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz