Publikace v Inorganic Chemistry

Cílem práce bylo studium vlivu axiálních ligandů na magnetickou anizotropii pentagonálně-bipyramidálních jednojaderných kobaltnatých komplexů obecného složení [Co(L)X2], kde L je 15-členný pentadentátní pyridinový makrocyklus a X je monodentátní halogenidový ligand (Cl, Br, I). Analýzou magnetických dat byla u všech tří komplexů zjištěna vysoká míra magnetické anizotropie (D > 0), kdy hodnoty parametru axiálního štěpení v nulovém poli (D) rostly v pořadí 35 cm−1 (I), 38 cm−1 (Cl) a 41 cm−1 (Br). Pro lepší pochopení tohoto trendu ve velikosti magnetické anizotropie byly provedeny různé teoretické výpočty např. Angular Overlap Model, Density Functional Theory nebo CASSCF/CASPT2, CASSCF/NEVPT2. Bylo zjištěno, že hodnoty parametru D dobře korelují s klesajícím Mayerovým řádem vazby v pořadí Co−I > Co−Cl > Co−Br, což může být způsobeno dvěma proti sobě působícími faktory: (a) štěpením ligadovým polem a (b) kovalentním charakterem vazby Co−X. Všechny komplexy se také chovaly jako polem-indukované jednomolekulové magnety s pomalou relaxací magnetizace, která s největší pravděpodobností probíhala Ramanovým mechanismem relaxace. Výsledky této práce odhalují, že dříve používaná a zavedená strategie využívající těžší halogenido ligandy pro získání větší magnetické anizotropie má v případě pentagonálně bipyramidálních kobaltnatých komplexů svá omezení.

 

 

 

Datum: 13. duben 2017 | Autor: agch

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz