Publikace v Journal of Inorganic Biochemistry

V této práci popisujeme přípravu, důkladnou charakterizaci a protinádorovou aktivitu měďnatých komplexů s tripodálními N-donorovými ligandy, konkrétně [Cu(bpdmpz)Cl]ClO4 (1), [Cu(bdmpzp)Cl]ClO4 (2-ClO4), [Cu(bdmpzp)Cl]PF6 (2-PF6) a [Cu(tdmpza)Cl]ClO4 (3). Studium teplotní závislosti magnetických vlastností u komplexů 1–3 potvrdilo slabou antiferomagnetickou výměnnou interakci. Komplex [Cu(bedmpzp)Cl]PF6 (4) byl z celé skupiny nejcytotoxičtější látkou s IC50 = 1.4 μM (A2780 linie), 8.3 μM (A2780R linie), 4.7 μM (HOS linie) a 10.8 μM (CaCo2 linie). ESI-MS interakční studie se směsí síru-obsahujících látek (L-cysteinu a glutathionu) odhalily pro-oxidační vlastnosti vybraných komplexů 1 a 4, zatímco interakční studie s modelovými proteiny (lysozymem a cytochtomem c) naznačily na rozdílnost stability komplexů 1 a 4 a molekulových mechanizmů (ztráta pendantního ramena u komplexu 1), kterými tvoří adukty s uvedenými proteiny.

 

 

Datum: 25. listopad 2017 | Autor: agch

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz