Publikace v Applied Organometallic Chemistry

Je popsán cytotoxický komplex [Ir(η5-Cpph)(phen)(PB)]PF6 (1-PB) obsahující monodentátně koordinovaný O-donorový 4-fenylbutyrato ligand (PB) ze skupiny inhibitorů histonových deacetyláz (HDAC); HCpph = (2,3,4,5-tetramethylcyklopenta-2,4-dien-1-yl)benzen, phen = 1,10-fenanthrolin. Ve směsi voda/methanol (4:1, v/v) docházelo k uvolnění PB ligandu, jehož rozsah byl vyšší v přítomnosti nadbytku (2 mol. ekv.) redukovaného glutationu (GSH). Komplex 1-PB byl srovnatelně in vitro cytotoxický jak vůči cisplatina-senzitivní (IC50 = 15,8 μM) tak i cisplatina-rezistentní (IC50 = 13,0 μM) variantě lidské nádorové buněčné linii karcinomu vaječníku A2780, zatímco toxicita vůči nenádorové buněčné linii lidského plicního fibroblastu (MRC-5) byla výrazně nižší (IC50 = 124,1 μM). Z výsledků plyne výrazně vyšší schopnost komplexu 1-PB překonávat získanou rezistenci A2780 buněk vůči cisplatině (RF = 0,8), než je tomu u chloro komplexu 1-Cl (RF = 1,8) a cisplatiny (RF = 2,9). Komplex 1-PB modifikoval buněčný cyklus buněk A2780 jiným způsobem než cisplatina, dále v těchto buňkách indukoval vyšší produkci reaktivních forem kyslíku a výraznější změnu membránového potenciálu mitochondrií v porovnání s cisplatinou. Komplex 1-PB inhiboval HDAC aktivitu v obdobné míře jako HDAC inhibitor 4-fenylbutyrát sodný. Komplex [Ir(η5-Cpph)(phen)(H2O)]2+, představující hydrolytický produkt komplexů 1-PB a 1-Cl, indukoval hydroxylový radikál z peroxidu vodíku, jak bylo prokázáno EPR studiem spinového záchytu (spin trapping) s 5-(diethoxyfosforyl)-5-methyl-1-pyrrolin-N-oxid (DEPMPO).

 

 

Datum: 4. prosinec 2017 | Autor: agch

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz