Publikace v Dalton Transactions

Cílem práce byla příprava strukturně nového ligandu odvozeného od přemostěném cyklamu, který obsahuje dvě 2-methylpyridinová pendantní ramena (L = 4,11-bis((pyridin-2-yl)methyl)-1,4,8,11-tetraaza-bicyklo[6.6.2]hexadekan) a studium jeho železnatých komplexů [Fe(L)][FeCl4]·H2O (1·H2O), [Fe(L)]Cl2·4H2O (2·4H2O), [Fe(L)](BF4)2·0,5CH3CN (3·0,5CH3CN), [Fe(L)](BPh4)2·CH3OH (4·CH3OH). Monokrystalová rentgenová strukturní analýza prokázala deformované oktaedrické cis-V uspořádání [Fe(L)]2+ kationtu ve všech studovaných komplexech. Analýzou magnetických dat byla u všech komplexů zjištěna změna spinového stavu, tzv. spinové křížení (spin-crossover), vyvolané změnou teploty. Teplota spinového přechodu závisela jak na nekoordinujícím se aniontu (BF4 (3) < [FeCl4]2– (1) < BPh4 (4)), tak na přítomnosti krystalosolventu (pouze pro komplex 3·0,5CH3CN). Toto je první pozorovaný případ spinového křížení pro železnaté komplexy obsahující derivát přemostěného cyklamu.

 

 

 

Datum: 27. březen 2018 | Autor: agch

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz