Publikace v European Journal of Inorganic Chemistry

V časopise European Journal of Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Structure and Magnetism of Seven-Coordinate FeIII, FeII, CoII and NiII Complexes Containing a Heptadentate 15-Membered Pyridine-Based Macrocyclic Ligand(autoři: P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček). Cílem této práce byla příprava heptadentátního makrocyklického ligandu H2L (kyselina 3,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1,14,16-trien-3,12-dioctová) obsahujícího dvě acetátová pendantní ramena a jeho komplexů [FeIIIL]ClO4 (1), [FeIIL]·H2O (2), [CoIIL]·H2O (3) a [NiIIL]·H2O (4), u kterých byla zjištěna koordinační sféra s pentagonálně-bipyramidální geometrií odpovídající koordinačnímu číslu 7 (komplexy 2 a 3) a 6+1 (komplex 4). Měření magnetické susceptibility prokázalo velkou hodnotu magnetické anizotropie u komplexů 24 a polem indukovanou pomalou relaxaci magnetizace v případě kobaltnatého komplexu 3. Magnetické vlastnosti byly dále studovány pomocí teoretických výpočtů (DFT, CASSCF/NEVPT2) a porovnány s výsledky pro komplexy strukturně podobného ligandu, který obsahoval dvě 2-pyridylmethylová pendantní ramena.

 

Datum: 19. říjen 2018 | Autor: agch

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz