Publikace v RSC Advances

Práce pojednává o vlivu sekundární koordinační sféry na magnetické vlastnosti dvou koordinačních sloučenin obecného vzorce [Ln(NO3)3(H2O)3]·(18C6) (Ln = Dy (1), Er (2)), vzniklých kokrystalizací 18C6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadekan) s dusičnanem příslušného kovu. Obě sloučeniny vykazují chování polem indukovaných jednomolekulových magnetů s hodnotami efektivní energetické bariéry Ueff = 66–71 K pro 1 a Ueff = 21–24 K pro 2 odhadnutých na základě experimentálních dat. Rovněž teoretické výpočty (B3LYP, CASSCF) ukazují na významný vliv sekundární koordinančí sféry crown etheru 18C6 na štěpení základních stavů 6H15/2 DyIII a 4I15/2 ErIII, efektivní energetické bariéry a parametrů magnetické anizotropie. Vypočtené hodnoty Uvyp.= 57 K pro 1 a Uvyp. = 16 K pro 2 jsou v dobré shodě s experimentem a dokazují tak nezanedbatelný význam sekundární koordinančí sféry na magnetické vlastnosti jednomolekulových magnetů.

 

Datum: 16. leden 2019 | Autor: agch

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz