Publikace v European Journal of Inorganic Chemistry

Z reakčního systému Co(NO3)2·6H2O - NaN3 – abpt (abpt = 4-amino-3,5-bis(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazol)  byly získány dvě látky – jednojaderný komplex  [Co(abpt)2(N3)2] (1) a dvoujaderný komplex [Co2(abpt)µ-(abpt-H)2(N3)4]·1.12H2O (2). Na jejich charakterizaci byla použita elementární analýza a infračervená spektroskopie, přičemž rentgenostrukturní analýza určila jejich molekulovou a krystalovou strukturu včetně slabých nekovalentních interakcí. Analýza magnetických vlastnosti látky 1 odhalila zápornou hodnotu parametru axiálního štěpení D = -24.1 cm-1 v nulovém poli, což bylo potvrzeno i teoretickými výpočty metodami CASSCF/NEVPT2 a CASSCF/CASPT2. Na další charakterizaci byla použita i elektronová paramagnetická rezonance. Měření střídavé susceptibility identifikovalo komplex 1 jako polem indukovaný jednomolekulový magnet.

 

Datum: 17. leden 2019 | Autor: agch

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz