Publikace v Dalton Transactions

V rámci této publikace byly připraveny a strukturně charakterizovány čtyři série Fe(II), Co(II) a Ni(II) komplexů s ligandy na bázi bis[5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazol-3-yl]alkanů, u kterých byly dále zkoumány jejich magnetické vlastnosti. Nejzajímavější magnetické vlastnosti byly pozorovány u kobaltnatých komplexů, které vykazovaly velkou magnetickou anizotropii a u jednoho dvoujaderného Co(II) komplexu byla pozorována také polem indukovaná pomalá relaxace magnetizace.

Datum: 17. červenec 2019 | Autor: agch

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz