Publikace v Dalton Transactions

V rámci této publikace se syntetizoval tridentátní ligand L (2,6-bis (1-(3,5-di-terc-butylbenzyl)-1H-benzimidazol-2-yl) pyridin) a použil se pro přípravu tří pentakoordinovaných komplexů Co(II) vzorce [Co(L)X2] (kde X = NCS- pro 1, X = Cl- pro 2 a X = Br- pro 3) a jednu iontovou sloučeninu 4 ([Co(L)2]Br2·2CH3OH·H2O) obsahující hexakoordinovaný Co(II) iont. Statická magnetická data byla analyzována s jednak pomocí spinového hamiltoniánu (13) i pomocí Griffith–Figgisova hamiltoniánu (4). Ab initio výpočty nám umožnily identifikovat pozitivní axiální magnetický anizotropní parametr D doprovázený významným stupněm rombicity pro výše uvedené komplexy. Také pro tuto třídu sloučenin byla nastíněna magneto-strukturní korelace. Navíc všechny čtyři sloučeniny vykazují pomalou relaxaci magnetizace při aplikaci statického magnetického pole. V případě sloučeniny 3 se pozorovaly dva relaxační kanály a u ostatních sloučenin (1, 2 a 4) jediný vysokofrekvenční relaxační proces. Vzájemný vliv stereochemie koordinačních polyedrů, magnetické anizotropie a relaxačních procesů byl podrobně prozkoumán a diskutován.

 

Datum: 6. únor 2020 | Autor: agch

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz