Publikace v Dalton Transactions

 V rámci této práce byl syntetizován strukturálně nový heptadentátní derivát 15-členného pyridinového makrocyklu obsahující dvě benzimidazol-2-yl-methylová N-pendantní ramena (L = 3,12-bis((1H-benzimidazol-2-yl)methyl)-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1] oktadeka-1(18),14,16-trien) a byly připraveny a důkladně prozkoumány jeho komplexy s obecným vzorcem [M(L)](ClO4)2·1,5 CH3NO2 (M = MnII (1), FeII (2), CoII (3) a NiII (4)). Krystalové struktury potvrdily, že všechny komplexy mají koordinační číslo sedm s axiálně komprimovanou pentagonálně-bipyramidální geometrií, kdy komplex 4 má největší distorzi. FeII, CoII a NiII komplexy 2, 3 a 4 vykazují poměrně velkou magnetickou anisotropii vyjádřenou střední až vysokou hodnotou parametru D axiálního štěpení v nulovém magnetickém poli (7.9, 40.3 a −17.2 cm−1). Magnetostrukturní korelace FeII, CoII a NiII komplexů s L a s dříve studovanými strukturně podobnými ligandy odhalila, že typ funkční skupiny v pendantních ramenech má významný vliv na magnetickou anizotropii zejména u CoII a NiII komplexů, a umožnila vytvořit některá doporučení týkající se designu ligandového pole, které je zásadní pro budoucí ladění magnetické anizotropie. Kromě toho komplex 3 vykazoval chování polem indukovaného jednomolekulového magnetu popsané Ramanovým relaxačním procesem (C = 507 K–ns–1 pro n = 2.58). Magnetické vlastnosti studovaných komplexů byly podpořeny teoretickými výpočty, které velmi dobře korespondovaly s experimentálně zjištěnými hodnotami magnetické anizotropie. Elektrochemická měření odhalila vysoké pozitivní redoxní potenciály pro dvojce M3+/2+ a vysoké negativní redoxní potenciály pro páry M2+/+, které naznačují stabilizaci oxidačního stavu + II očekávanou pro σ-donorové / π-akceptorové vlastnosti benzimidazolových funkčních skupin.

Graphical abstract: Structural, magnetic, redox and theoretical characterization of seven-coordinate first-row transition metal complexes with a macrocyclic ligand containing two benzimidazolyl N-pendant arms

 

Datum: 9. duben 2020 | Autor: agch

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz