Publikace v Dalton Transactions

V této práci byly studovány měďnaté komplexy o složení [Cu(GL)(Cl)] (13, G = OMe, H a NO2), s tridentátními Schiffovými bázemi (GL) a koordinovaným chloridovým ligandem. Schiffovy báze byly připraveny monokondenzací ethylenediaminu a substituovaného salicylaldehydu, jejichž elektronové vlastnosti byly ovlivněny přítomností funkčních skupin (G). Sloučeniny byly charakterizovány v pevném stavu pomocí synchrotronové rentgenové difrakce. In vitro testy byly provedeny na maligních buněčných liniích. Všechny látky vykázaly tvorbu intracelulárních reaktivních forem kyslíku a interkalaci do DNA. Nejefektivnější byl komplex 3 (NO2), který má nejvyšší protinádorovou aktivitu vůči buňkám rakoviny prsu  MDA-MB-231.


Datum: 29. říjen 2020 | Autor: agch

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz