20. listopad 2017

Práce s názvem "Impact of substituent variation on the presence of thermal spin crossover in a series of mononuclear iron(III) Schiff base complexes with terminal pseudohalido co-ligands" (autoři: L. Pogány, B. Brachňaková, J. Moncol, J. Pavlik, I. Nemec, Z. Trávníček, M. Mazúr, L. Bučinský, L. Suchánek, I. Šalitroš) byla publikována v časopise Chemistry - A European Journal.

 

1. listopad 2017

Práce s názvem "Crystal structures and magnetic properties of two series of phenoxo-O bridged dinuclear Ln2 (Ln = Gd, Tb, Dy) complexes" (autoři: M. Machata, R. Herchel, I. Nemec, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions.

6. září 2017

Dne 6. 9. 2017 byl původcům z Katedry anorganické chemie udělen již třináctý národní patent s názvem "Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii" (CZ 306966 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.).

28. srpen 2017

Práce s názvem "Tetranuclear Ni(II) and Co(II) Schiff-base complexes with an M4O6 defective dicubane-like core: zero-field SMM behavior in the cobalt analogue" (autoři: I. Nemec, R. Herchel, M. Machata, Z. Trávníček) byla publikována v časopise New Journal of Chemistry.

 

25. červenec 2017

V časopise PLoS One byla publikována práce s názvem "In vitro and in vivo anti-inflammatory active copper(II)-lawsone complexes" (autoři: J. Vančo, Z. Trávníček, J. Hošek, P. Suchý Jr.).

 

Práce s názvem "Molecular, cellular and pharmacological effects of platinum(II) diiodido complexes containing 9-deazahypoxanthine derivatives: A group of broad-spectrum anticancer active agents" (autoři: J. Vančo, Z. Trávníček, R. Křikavová, J. Gáliková, M. Chalupová) byla publikována v časopise Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

6. červen 2017

Česká společnost chemická udělila doc. Mgr. Pavlu Štarhovi, Ph.D. prestižní Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii, která je každoročně udělována českým chemikům do 35 let, jejichž vědecká činnost dlouhodobě a systematicky zasahuje do zmíněných oborů chemie.

1. červen 2017
strana:1 2

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz