Didaktika chemie

Didaktika chemie je nedílnou součástí Katedry anorganické chemie již od jejího vzniku, tj. od roku 1960, nepředstavuje však samostatnou subjednotku pracoviště a je řízena vedoucím katedry. Veškerá výuka spojená s touto oblastí je podle stávající platné akreditace garantována Katedrou anorganické chemie. Mezi priority tohoto oddělení patří zejména:

 • kvalitní příprava budoucích učitelů,
 • poradenská pomoc středoškolským učitelům,
 • zavádění nových metod výuky na vysoké škole,
 • tvorba kurikulárních podpor,
 • tvorba přijímacích testů,
 • organizace kurzů pro středoškolské a vysokoškolské pedagogy,
 • pořádání vybraných studentských soutěží,
 • garance a vedení SOČ,
 • vlastní vědecká činnost.

 

Personální obsazení

doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

tel.: 58563 4499
e-mail: michal.cajan@upol.cz

 

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

tel.: 58563 4430
e-mail: marta.kleckova@upol.cz

 

Mgr. Alena Šimová, Ph.D.

tel.: 58563 4434
e-mail: alena.simova@upol.cz

 

 

Publikační činnost

 • Rychtera J., Bílek M., Bártová I., Chroustová K., Sloup R., Šmídl M., Machková V., Štrofová J., Kolář K., Kesnerová Řádková O.: Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice? ARNICA (2018) 35–44. ISSN 1804-8366
 • Mašláňová H., Klečková M.: Inspirace z Českého lékopisu pro praktickou výuku chemie na střední škole. Biologie Chemie Zeměpis. 26 (2017) 18–25. ISSN 1210-3349
 • Prášilová J., Klečková M., Kameníček J.:Materiály pro výuku chemie na gymnáziích. Chemicke Listy 109 (2015) 726–731. ISSN 0009-2770.
 • Prášilová J., Klečková M., Kameníček J.: Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice. Scientia in educatione 5 (2014) 50–59. ISSN 1804-7106
 • Klečková M., Kameníček J., Prášilová J.: Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie, In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové, Gaudeamus, (2014) 46-51. ISBN 978-80-7435-417-5
 • Prášilová J., Klečková M., Kameníček J., Látal F.: Možnosti zařazení poznatků z průmyslové chemie do výuky nejen přírodovědných předmětů. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové, Gaudeamus, (2014) 168-177. ISBN 978-80-7435-417-5
 • Prášilová, J., Klečková, M., Kameníček , J.: Vybraná témata pro výuku chemie – série výukových materiálů pro budoucí učitele chemie. 65. zjazd chemikov, Bratislava. ChemZi 9 (2013) 220. ISSN 1336-7242
 • Drahoš B., Křikavová R.: Názvosloví anorganických látek a bezpečnost v laboratoři v anglickém jazyce. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3977-8
 • Prášilová J., Kameníček J. (eds.): Vybrané kapitoly z průmyslové chemie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3976-1
 • Klečková M., Šindelář Z.: Školní pokusy z anorganické a organické chemie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 987-80-244-3980-8
 • Čajan M., Kameníček J., Klanicová A., Klečková M., Křikavová R., Šindelář Z., Šrajbr D., Štosová T.: Vybraná témata pro výuku chemie: 3. část. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3975-4
 • Čajan M., Kameníček J., Klanicová A., Klečková M., Prášilová J., Šindelář Z., Štosová T.: Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3482-7
 • Drahoš, B., Klečková M.: Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014, školní kolo kategorie C. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. ISBN 978-80-7080-785-9
 • Kameníček J., Klečková M. (eds.): Vybraná témata pro výuku chemie 1. část. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3353-05
 • Prášilová, J., Kameníček J.: Multimediální vzdělávací moduly z oblasti průmyslové chemie pro výuku na gymnáziích. In: AKTUÁLNE SMEROVANIE VÝSKUMOV V DIZERTAČNÝCH PRÁCACH Z DIDAKTIKY CHÉMIE. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2013, str. 107-115. ISBN 978-80-223-2582-0.
 • Prášilová, J., Kameníček J.: Multimediální prezentace jako nástroj poznání ve výuce chemie aneb moderní učitel dokáže vytvořit multimediální prezentaci. Media4u Magazine: mimořádné vydání X4/2012. Praha, 2012, 9. ročník (X4), str. 101 - 106. DOI: ISSN: 1214-9187.
 • Klečková, M., Klanicová, A., Novotná, R.: Zkvalitnění profesní přípravy učitelů přírodovědných oborů. In.: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. PdF Trnavskej unoverzity v Trnava 2012 (p. 247-250). ISBN 978-80-8082-541-6
 • Bubíková, S., Klečková, M.: Dotazníkové šetření ve výuce chemie na středních školách. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie: Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012 (p. 26-35). ISBN 978-80-210-5908-5
 • Prášilová, J., Kameníček J.: Výuka průmyslových technologií na gymnáziích v České republice. Sborník Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie, Masarykova univerzita, Brno, 2012. str. 126-133. ISBN 978-80-210-5908-5 
 • Bubíková, S., Klečková, M.: Experiments with Nature-based Colours. In: Chemistry Education in the Light of the Research. Krakow, 2012 (p. 22-27). ISBN 978-83-7271-764-1
 • Klečková, M., Kameníček, J.: Efektní pokusy v chemii. In: Sborník příspěvků Přírodní vědy pod drobnohledem. UP Olomouc 2012, (p. 28-37). ISBN 978-80-244-2962-5
 • Kameníček, J., Klečková, M.: Kovy a jejich slitiny. In: Vybrané kapitoly z chemie. UP Olomouc 2012, (p. 7-23). ISBN 978-80-244-3013-3
 • Klečková, M., Kameníček, J., Prášilová, J.: Zajímavé chemické experimenty. In: Sborník příspěvků Aplikace výsledků základního výzkumu v oblasti přírodních věd do praxe. UP Olomouc 2012 (p. 9-13). ISBN 978-80-244-3187-1
 • M. Klečková, J. Kameníček, Prášilová, J.: Reakce kyselin a zásad. In: Metody výzkumu v oblasti přírodních věd: Sborník příspěvků přednesených na seminářích projektu ve školním roce 2010/2011. 1. vyd., UP Olomouc 2012, (p.10–19). ISBN 978-80-244-3186-4                

 

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz