Pro středoškolské pedagogy

Informace o doktorském studiu (RNDr.)

Informace o doktorském studiu (RNDr.) naleznete zde:

Informace o doktorském studiu (Ph.D.)

Informace o doktorském studiu (Ph.D.) naleznete zde

Nabídka doktorských prací z didaktiky chemie

Celkový seznam témat doktorských prací z didaktiky chemie můžete najít zde

Exkurze na chemických pracovištích UP

Didaktické oddělení pro Vás uspořádá exkurze na libovolných chemických a biochemických pracovištích UP. K detailnímu dohodnutí termínu, rozsahu a bližší specifikaci návštěvy kontaktujte Didaktického oddělení.

Fotografie z exkurze na ZŠ Hálkova.

Další vzdělávání učitelů

UP v současné době nepořádá žádný kurz dalšího vzdělávání učitelů.

Programy pro studenty

  • Přírodovědný jarmark 2011. Více na http://ucitelchemie.upol.cz/foto/11_jarmark_ol/index.html
  • Chemická olympiáda - Chemická olympiáda je každoročně připravována pro studenty základních a středních škol. Podle věku soutěžících se rozlišuje 5 kategorií: D pro základní školy, C pro 1. a 2. ročník středních škol, B pro 2. a 3. ročník středních škol, A pro 3. a 4. ročník gymnázií (a vždy též pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a E pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol s chemickým zaměřením. Více na http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php
  • Projekt Badatel - Projekt umožňující studentům středních škol aktivně se zapojit do vysokoškolského vědeckého výzkumu nejen v oblasti chemie. Více informací na http://badatel.upol.cz./
  • Středoškolská odborná činnost (SOČ) - SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 17 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Více informací na http://www.soc.cz/.

 

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz