Katedra anorganické chemie nabízí k vědecké nebo komerční spolupráci níže uvedené přístrojové vybavení. V případě zájmu kontaktujte vedoucího katedry doc. Ing. Radovana Herchela, Ph.D.

 

C, H, N, S chemická analýza prvků - Thermo Scientific Flash 2000 Analyzátor.

Varian NMR spektrometr

Plamenový atomový absorpční spektrometr iCE 3300 (Thermo Scientific) pro stanovení kovů (Cu, Pt, Fe, Au, Zn, Ru) s plamenem vzduch/C2H2/N2O.

 Izotermický titrační kalorimetr

UHPLC-MS (Dionex/Thermo Scientific) hmotnostní spektrometr s 3D iontovou pastí a zdroji pro ionizaci za atmosférického tlaku (ESI a APCI). 

HPLC - MS

400 MHz NMR spektrometr firmy Varian pro měření spekter vysokého rozlišení vzorků v roztoku.

P13.jpg, 5 kB

FT-IR spektrometr ThermoNicolet Nexus 670 (transmisní, ATR, DRIFT techniky) s FT-Ramanovým modulem Nicolet NXR 9650 s NXE Genie germaniovým detektorem.

P5a.jpg, 5 kB

FT-IR spektrometr Perkin-Elmer Spectrum One k měření spekter pevných látek transmisní technikou ve střední oblasti infračerveného záření.

P3.jpg, 15 kB

UV-VIS spektrometr Perkin-Elmer Lambda35 určený k měření roztokových a difúzně-reflexních spekter v oblasti 11000-40000 cm-1.

Varian NMR spektrometr

Fluorescenční spektrometr AvaSpec HS1024x122TE je určen k měření emisních (luminiscenčních) spekter kapalných i tuhých látek.

Atomová absorpční spektroskopie
Potenciostat CHI600C (CH Instruments) pro měření cyklické voltametrie (CV) a jiných elektrochemických metod (LSV, CA, CC nebo BE).
P14.jpg, 9 kB

Mikrovlnný reakční systém Monowave 300 (Anton Paar) - reaktor pro mikrovlnnou syntézu se širokým rozsahem provozních podmínek (300 °C, 30 bar)

Autoklav

Počítačový klastr složený z 32 dvouprocesorovych počítačů na Intel Xeon a AMD Dual Core Opteron platformách a dále disponuje 100 GB RAM a 2TB HDD paměti pro kvantové chemické výpočty..

výpočtový server

Magnetováhy MSB-AUTO (Sherwood Scientific) pro měření objemové a hmotnostní magnetické susceptibility při laboratorní teplotě.

P12.jpg, 11 kB

X-ray práškový difraktometr MiniFlex600 (Rigaku) určený ke kvalitativní i kvantitativní analýze difrakčních dat z práškových polykrystalických materiálů.

CHNS-O

 

 

 

 

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz