Doktorské studium

Na katedře anorganické chemie je možné absolvovat doktorské studium v oborech Anorganická chemie a Didaktika chemie, a to v prezenční nebo v kombinované formě.

U prezenčního studia studenti dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Při kombinovaném studiu studenti výše uvedené výhody nemají. Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Je možné též udělit titul RNDr.

Další podmínky studia a podrobnosti týkající se přijímacích zkoušek najdete zde.

 

Témata disertačních prací vypsaných pro akademický rok 2018/2019, disertační práce řešené v aktuálním akademickém roce či obhájené v letech minulých jsou uvedeny zde. 

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz