Obecné informace o studiu

Katedra anorganické chemie garantuje jednooborové bakalářské a navazující magisterské studium v oboru Bioanorganická chemie a magisterské studium v oboru Anorganická chemie. Dále je naše katedra garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Chemie pro víceoborové studium (učitelství), kde mají studenti možnost vybrat si jako další předmět matematiku, fyziku, biologii, geografii nebo geologii a ochranu životního prostředí. Po úspěšném absolvování magisterského studia je možné pokračovat v doktorském studijním programu v oborech Anorganická chemie a Didaktika chemie. V rámci bakalářské, diplomové či disertační práce s námi můžete spolupracovat na tématech, kterými se zabýváme a kterými jsou např. příprava biologicky aktivních látek, prekurzorů pro přípravu nanočástic, magneticky zajímavých materiálů, a přitom využívat široké spektrum moderních měřicích přístrojů a nejnovější odborné literatury. V rámci studia didaktiky chemie se můžete podílet na tvorbě a modernizaci školních chemických pokusů, výukových materiálů či organizaci chemických olympiád a zájmových kroužků pro studenty základních a středních škol. Více informací týkajících se jednotlivých studijních oborů, přijímacího řízení a podmínek pro podání přihlášky ke studiu lze nalézt na http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/

Díky spolupráci mezi Katedrou anorganické chemie a Juniata College v Pensylvánii, USA nabízíme každoročně jednomu až dvěma nejlepším studentům možnost vycestovat na partnerskou univerzitu na dobu 2-3 měsíců a získat tak cenné zkušenosti v rámci chemie i cizího jazyka. Studenti rovněž mohou využít výměnného studijního programu Sokrates – Erasmus, který umožňuje studium na vybraných zahraničních univerzitách po dobu jednoho semestru. Více informací o tomto programu a partnerských univerzitách najdete zde.

Pokud si chcete vyzkoušet přijímací zkoušky, zde je

 

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz