Témata prací

Studenti chemických studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou vybrat z široké a pestré nabídky témat absolventských prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Nabídka je primárně, nikoli výhradně, určena pro studenty oborů Bioanorganická chemie, Chemie a Chemie pro víceoborové studium bakalářského studia, oborů Bioanorganická chemie, Anorganická Chemie a Učitelství chemie pro střední školy navazujícího studia, a v neposlední řadě oboru Anorganická chemie doktorského studia. V rámci svých oborů si pak studenti mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z různě tematicky zaměřených absolventských prací. Nabídku témat abolventských prací je možné rozšířit po dohodě se školitelem.

Pro bližší specifikaci typu studia, oboru a tematického okruhu jednotlivých absolventských prací použijte nabídku v záložce napravo a následně zobrazených filtrů.

Seznam tématických prací:

strana: 1 2 3

3D tisk v chemii – možnosti povrchových úprav výukových modelů

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 

Carl Wilhelm Scheele a jeho objevy v chemii

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

EPR spin trapping očima výpočetní chemie

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin – experimenty podporované systémem Vernier

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 

Komplexy 4d a 5d přechodných kovů s koordinačním číslem 7

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexy Fe(II), Co(II) a Ni(II) s vybranými deriváty 2,2´-bypiridinu

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Koordinační číslo 8 v sloučeninách triády železa

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. 

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s pyridinovým derivátem pyclenu

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Neformální vzdělávání a jeho význam pro výuku chemie

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Příprava kontrastních látek pro MRI na bázi nových manganatých komplexů s makrocyklickými ligandy

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Projektová výuka a její zapojení do výuky chemie na ZŠ

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Syntéza 3,5-disubstituovaných 1,2,4-thiadiazolů a jejich koordinačních sloučenin s vybranými přechodnými kovy

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Zoufalý

Termochemie – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití metaloligandů v syntéze jedno-iontových magnetů

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Využití metod výpočetní chemie ke studiu interakcí komplexů přechodných kovů s nukleovými kyselinami

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Chemické prvky v kostce

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Magdalena Pařízková (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                     vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2018/2019 bakalářská Chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Jozef Kristek (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                                          vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Pikolinato komplexy lanthanoidů a jejich využití v medicíně a biologických vědách

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Adam Sztula (Bioanorganická chemie, 3. roč.)                                                                  vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, Ph.D.

Průmyslové výroby anorganických kyselin

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Tomáš Navrátil (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                               vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Průmyslové výroby důležitých technických plynů

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Klára Sadílková (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)                                              vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Průmyslové výroby klíčových kovů a nekovů

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Antónia Kurillová (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                                vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D. 

Separace a charakterizace komplexních sloučenin pomocí kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie (MS)

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Lukáš Stupčuk (Bioanorganická chemie, 2. roč.)                                                                   vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny tetrazolyl-indolů a studium jejich vlastností

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Luminescenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15–17členných pyridinových makrocyklů a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava kobaltnatých jedno-iontových magnetů s koordinační geometrií blízkou nepravidelnému tetraedru

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Příprava magneticky zajímavých komplexů s polyoxa-aza makrocyklickým ligandem

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Svět prvků – interaktivní periodická tabulka

2018/2019 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny platiny s polydentátními heterocyklickými ligandy

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vliv koligandů na magnetické vlastnosti komplexů Fe(II), Co(II) a Ni(II) s makrocyklickým ligandem

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická kinetika

2018/2019 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická termodynamika

2018/2019 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

15-17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus řešená 

student: Bc. Eva Zahradníková (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů vybraných přechodných kovů se Schiffovou bazí odvozenou od protinádorového léčiva aminoglutethimidu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava dvojjaderných biologicky aktivních komplexů makrocyklického ligandu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Bc. Vladimír Cesnek (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Protinádorová aktivita měďnatých komplexů vybraných inhibitorů MDR proteinů ze skupiny alkyl- nebo aryl- karboxylových kyselin

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vybrané NAMPT inhibitory jako ligandy biologicky perspektivních koordinačních sloučenin

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Klaudia Máliková (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: Doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Role informačních technologií při tvorbě virtuálních modelů moderních chemických výrob pro výuku na základních a středních školách v ČR

2018/2019 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání

2018/2019 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie vypsaná 

školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Experimentální a teoretické studium magnetické výměnné interakce a anizotropie v polyjaderných koordinačních sloučeninách přechodných kovů

2018/2019 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Mgr. Kamil Kotrle (Anorganická chemie, 1. roč.)                                                              školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Kvantitativní vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou biologicky zajímavých komplexů platinových kovů: Experimentálně-teoretická analýza

2018/2019 doktorská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Mgr. Adéla Gottwaldová (Anorganická chemie, 3. roč.)
školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Příprava a studium magneticky multifunkčních koordinačních sloučenin vykazujících změnu spinového stavu a pomalou relaxaci magnetizace

2018/2019 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Mgr. Pavel Zoufalý (Anorganická chemie, 3. roč.)
školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Jednojaderné Co(II) komplexy s koordinační geometrií na pomezí hexa a heptakoordinace: magnetické a strukturní vlastnosti

2017/2018 bakalářská Chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Ondřej František Fellner (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Kobaltité komplexy pro hypoxií řízený transport biologicky aktivních molekul

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Klaudia Maliková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

strana: 1 2 3

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz