Témata prací

bakalářské práce

strana: 1 2

3D modely pro lepší pochopení stereochemie molekul

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Anizotropie pentakoordinovaných železnatých sloučenin s pentadentátními Schiffovými bázemi

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin – experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Interaktivní tabule při výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Interaktivní tabule – atraktivní nástroj ve výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Komplexní anionty 3d kovů jako jednomolekulové magnety

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D. 

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Kvantově-chemické studium mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi molekulových magnetů na bázi koordinačních sloučenin kobaltu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

 vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Magnetická vlastnosti jednojaderných sloučenin přechodných prvků s tripodálními ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s 12-člennými makrocyklickými ligandy obsahující pyridinové funkční skupiny

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy železa, niklu a kobaltu s 12/14-člennými pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Multifunkční nanočástice s upkonverzními vlastnostmi v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Nanočástice vybraných přechodných kovů a jejich využití

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních metod pro strukturní studium interakcí komplexní sloučenina-DNA

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D. 

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Průtoková cytometrie: nástroj pro studium buněčného cyklu a ostatních parametrů buněk

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Studium sloučenin pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Studium vlivu UVA záření na vlastnosti vybraných komplexů platiny v roztoku

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Termochemie – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Tetrazol-indol deriváty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Víceúčelové kontrastní látky založené na komplexech přechodných kovů a lanthanoidů – vlastnosti, využití a syntéza prekurzorů

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Využití metod výpočetní chemie ke studiu interakcí přechodných kovů s nukleovými kyselinami

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití nanočástic železa v materiálové chemii

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Železité komplexy jako molekulové přepínače

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Bisfosfonáty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Barbora Rybníčková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 
student: Eva Zahradníková (Chemie pro víceoborové studium, 2.roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Komplexy zinku s tridentátními Schiffovými bázemi odvozenými od orto-aminofenolu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Radoslav Sokol (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Modelové organokovové sloučeniny ruthenia s 2´-hydroxychalkony: příprava a charakterizace.

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 
student: Anna Havlíčková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních podmínek pro přípravu monokrystalů systému komplexní sloučenina-protein

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava 12/14-členných pyridinových makrocyklických ligandů využitelných v diagnostických zobrazovacích metodách

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava můstkových ligandů pro dvoujaderné komplexní sloučeniny kondenzací aromatických aldehydů s beta-diketony

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Lucie Kotásková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Separace a charakterizace komplexních sloučenin pomocí kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie (MS)

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Tereza Kulhánková (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Studium stability cis-[PtI2(NH3)(α-pikolin)] komplexu

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Natálie Macháňová, (Chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium vlastností komplexů ruthenia a osmia s bidentátními N1-deriváty 7-azaindolu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Daniel Chrenko (Chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza modelových komplexů vybraných platinových kovů pro funkcionalizaci magnetických nanočástic

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Pavel Nawrath (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vícedentátní ligandy s alespoň jedním donorovým atomem fosforu a jejich modelové koordinační sloučeniny

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie řešená 

student: Ondřej Satola (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Biologicky aktivní komplexy vybraných kovů VIII.B. skupiny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 
student: Eva Máčalová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Deriváty 7-azaindolu a jejich koordinační sloučeniny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Eva Jakubová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Magnetické vlastnosti pentakoordinovaných komplexů niklu a kobaltu

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 
student: Lubomír Havlíček (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti tetrakoordinovaných komplexů niklu a kobaltu

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 
student: Daniel Dvořák (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných a polymerních koordinačních sloučenin lanthanoidů

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Kamil Kotrle (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. 

Nanočástice fluoridů lanthanoidů v medicíně

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Nanomateriálová chemie obhájená 

studentka: Michaela Netopilová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava a charakterizace mixed-ligand komplexů platiny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Martina Uhrová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Ruthenium jako centrální kov medicínsky zajímavých komplexů

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Klára Míčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Stavové chování plynů – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2015/2016 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Zuzana Kopečná (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Tantal jako centrální atom biologicky perspektivních komplexů? Literární rešerše a syntéza modelových sloučenin

2015/2016 bakalářská Učitelské kombinace Bioanorganická chemie obhájená 

student: Přemysl Lexa (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Využití luminiscenční spektroskopie v chemii komplexních sloučenin mědi a zinku

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 
student: Vendula Čermáková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
strana: 1 2

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz