Témata prací

vypsané bakalářské práce

2,3-di-2-pyridinyl-pyrazin jako ligand vícejaderných koordinačních sloučenin

2018/2019 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

3D tisk v chemii – možnosti povrchových úprav výukových modelů

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 

Chemické prvky v kostce

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin – experimenty podporované systémem Vernier

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 

Klíčové průmyslové výroby kovů, nekovů a technických plynů

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D. 

Koordinační číslo 8 v sloučeninách triády železa

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Kvantově-chemické studium IR, UV a dalších spektrálních vlastností molekulárních magnetů na bázi koordinačních sloučenin kobaltu

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. 

Magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin s tripodálními ligandy

2018/2019 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s 12člennými pyridinovými makrocyklickými ligandy

2018/2019 bakalářská Chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2018/2019 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Možnosti využití derivátů 2-hydroxybenzofenonu pro přípravu biologicky aktivních ternárních nebo kvaternárních komplexů

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Pikolinato komplexy lanthanoidů a jejich využití v medicíně a biologických vědách

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, Ph.D.

Průmyslové výroby důležitých anorganických kyselin, zásad a solí

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Separace a charakterizace komplexních sloučenin pomocí kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie (MS)

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Studium solí a koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů pomocí infračervené spektroskopie – tvorba knihovny mid/far spekter

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Termochemie – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití metod výpočetní chemie ke studiu interakcí komplexů přechodných kovů s nukleovými kyselinami

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz