Témata prací

vypsané bakalářské práce

3D modely pro lepší pochopení stereochemie molekul

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Anizotropie pentakoordinovaných železnatých sloučenin s pentadentátními Schiffovými bázemi

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin – experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Interaktivní tabule při výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Interaktivní tabule – atraktivní nástroj ve výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Komplexní anionty 3d kovů jako jednomolekulové magnety

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D. 

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Kvantově-chemické studium mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi molekulových magnetů na bázi koordinačních sloučenin kobaltu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

 vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Magnetická vlastnosti jednojaderných sloučenin přechodných prvků s tripodálními ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s 12-člennými makrocyklickými ligandy obsahující pyridinové funkční skupiny

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy železa, niklu a kobaltu s 12/14-člennými pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Multifunkční nanočástice s upkonverzními vlastnostmi v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Nanočástice vybraných přechodných kovů a jejich využití

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních metod pro strukturní studium interakcí komplexní sloučenina-DNA

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D. 

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Průtoková cytometrie: nástroj pro studium buněčného cyklu a ostatních parametrů buněk

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Studium sloučenin pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Studium stability cis-[PtI2(NH3)(α-pikolin)] komplexu

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D

Studium vlivu UVA záření na vlastnosti vybraných komplexů platiny v roztoku

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Termochemie – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Tetrazol-indol deriváty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Víceúčelové kontrastní látky založené na komplexech přechodných kovů a lanthanoidů – vlastnosti, využití a syntéza prekurzorů

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Využití metod výpočetní chemie ke studiu interakcí přechodných kovů s nukleovými kyselinami

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití nanočástic železa v materiálové chemii

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Železité komplexy jako molekulové přepínače

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz