Témata prací

vypsané bakalářské práce

Komplexní anionty 3d kovů jako jednomolekulové magnety

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D. 

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetická vlastnosti jednojaderných sloučenin přechodných prvků s tripodálními ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s 12-člennými makrocyklickými ligandy obsahující pyridinové funkční skupiny

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy železa, niklu a kobaltu s 12/14-člennými pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nanočástice vybraných přechodných kovů a jejich využití

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Železité komplexy jako molekulové přepínače

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz