Témata prací

vypsané bakalářské práce

Biologická aktivita komplexů niklu s benzimidazoly

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Chromité kyanidokomplexy jako stavební bloky pro syntézu heterobimetalických sloučenin

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Komplexy 4d a 5d přechodných kovů s koordinačním číslem 7

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexy Fe(II), Co(II) a Ni(II) s vybranými deriváty 2,2´-bypiridinu

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Komplexy mědi, niklu a zinku s Schiffovými bazemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Koordinační číslo 8 v sloučeninách triády železa

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s pyridinovým derivátem pyclenu

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Příprava a vlastnosti binukleárních µ-oxalato měďnatých koordinačních sloučenin

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Příprava komplexů 3d a 4f prvků s ligandy typu Schiffových bazí obsahujících karboxylové skupiny

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: Mgr. Kamil Kotrle

Syntéza a magnetické vlastnosti kobaltnatých komplexů s triazen-1-oxidy

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Využití metod výpočetní chemie ke studiu interakcí přechodných kovů s peptidy

2019/2020 bakalářská Chemie/Učitelské kombinace Výpočetní chemie vypsaná 

vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz