Témata prací

vypsané bakalářské práce

3D modely pro lepší pochopení stereochemie molekul

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Anizotropie pentakoordinovaných železnatých sloučenin s pentadentátními Schiffovými bázemi

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin – experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Interaktivní tabule při výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Interaktivní tabule – atraktivní nástroj ve výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Studium sloučenin pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Termochemie – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití nanočástic železa v materiálové chemii

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz