Témata prací

řešené bakalářské práce

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Komplexy zinku s tridentátními Schiffovými bázemi odvozenými od orto-aminofenolu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Radoslav Sokol (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Modelové organokovové sloučeniny ruthenia s 2´-hydroxychalkony: příprava a charakterizace.

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 
student: Anna Havlíčková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních podmínek pro přípravu monokrystalů systému komplexní sloučenina-protein

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava 12/14-členných pyridinových makrocyklických ligandů využitelných v diagnostických zobrazovacích metodách

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava můstkových ligandů pro dvoujaderné komplexní sloučeniny kondenzací aromatických aldehydů s beta-diketony

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Lucie Kotásková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Separace a charakterizace komplexních sloučenin pomocí kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie (MS)

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Tereza Kulhánková (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Studium stability cis-[PtI2(NH3)(α-pikolin)] komplexu

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Natálie Macháňová, (Chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium vlastností komplexů ruthenia a osmia s bidentátními N1-deriváty 7-azaindolu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Daniel Chrenko (Chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza modelových komplexů vybraných platinových kovů pro funkcionalizaci magnetických nanočástic

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Pavel Nawrath (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vícedentátní ligandy s alespoň jedním donorovým atomem fosforu a jejich modelové koordinační sloučeniny

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie řešená 

student: Ondřej Satola (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz