Témata prací

řešené bakalářské práce

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Kobaltité komplexy pro hypoxií řízený transport biologicky aktivních molekul

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Klaudia Maliková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Komplexy zinku s tridentátními Schiffovými bázemi odvozenými od orto-aminofenolu

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Radoslav Sokol (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních podmínek pro přípravu monokrystalů systému komplexní sloučenina-protein

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2017/2018 bakalářská Chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Vladimír Cesnek (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Příprava můstkových ligandů pro dvoujaderné komplexní sloučeniny kondenzací aromatických aldehydů s beta-diketony

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Lucie Kotásková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Sloučeniny přechodných prvků v léčbě Diabetes mellitus

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Igor Řezáč (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Studium sloučenin pomocí infračervené spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2017/2018 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace řešená 

student: Tereza Kulíšková (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Studium stability cis-[PtI2(NH3)(α-pikolin)] komplexu

2017/2018 bakalářská Chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Natálie Macháňová, (Chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium vlastností komplexů ruthenia a osmia s bidentátními N1-deriváty 7-azaindolu

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Daniel Chrenko (Chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz