Témata prací

obhájené bakalářské práce

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Jednojaderné Co(II) komplexy s koordinační geometrií na pomezí hexa a heptakoordinace: magnetické a strukturní vlastnosti

2017/2018 bakalářská Chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Ondřej František Fellner (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Kobaltité komplexy pro hypoxií řízený transport biologicky aktivních molekul

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Klaudia Maliková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních podmínek pro přípravu monokrystalů systému komplexní sloučenina-protein

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2017/2018 bakalářská Chemie Analytická instrumentace obhájená 

student: Vladimír Cesnek (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Příprava můstkových ligandů pro dvoujaderné komplexní sloučeniny kondenzací aromatických aldehydů s beta-diketony

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Lucie Kotásková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Studium stability cis-[PtI2(NH3)(α-pikolin)] komplexu

2017/2018 bakalářská Chemie Analytická instrumentace obhájená 

student: Natálie Macháňová, (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium vlastností komplexů ruthenia a osmia s bidentátními N1-deriváty 7-azaindolu

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Daniel Chrenko (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza modelových komplexů vybraných platinových kovů pro funkcionalizaci magnetických nanočástic

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Pavel Nawrath (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza polosendvičových komplexů tantalu

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Milan Dak (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tetrazol-indol deriváty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Michaela Kotková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícedentátní ligandy s alespoň jedním donorovým atomem fosforu a jejich modelové koordinační sloučeniny

2017/2018 bakalářská Chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Ondřej Satola (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Bisfosfonáty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Barbora Rybníčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Interaktivní tabule ve výuce vybraných kapitol z organické chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Michaela Fojtíková
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 
student: Eva Zahradníková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Modelové organokovové sloučeniny ruthenia s 2´-hydroxychalkony: příprava a charakterizace.

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Anna Havlíčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava 12/14-členných pyridinových makrocyklických ligandů využitelných v diagnostických zobrazovacích metodách

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Marie Pražáková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Biologicky aktivní komplexy vybraných kovů VIII.B. skupiny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 
student: Eva Máčalová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Deriváty 7-azaindolu a jejich koordinační sloučeniny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Eva Jakubová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Magnetické vlastnosti pentakoordinovaných komplexů niklu a kobaltu

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 
student: Lubomír Havlíček (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti tetrakoordinovaných komplexů niklu a kobaltu

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 
student: Daniel Dvořák (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných a polymerních koordinačních sloučenin lanthanoidů

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Kamil Kotrle (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. 

Nanočástice fluoridů lanthanoidů v medicíně

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Nanomateriálová chemie obhájená 

studentka: Michaela Netopilová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava a charakterizace mixed-ligand komplexů platiny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Martina Uhrová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Ruthenium jako centrální kov medicínsky zajímavých komplexů

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Klára Míčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Stavové chování plynů – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2015/2016 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Zuzana Kopečná (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Tantal jako centrální atom biologicky perspektivních komplexů? Literární rešerše a syntéza modelových sloučenin

2015/2016 bakalářská Učitelské kombinace Bioanorganická chemie obhájená 

student: Přemysl Lexa (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Využití luminiscenční spektroskopie v chemii komplexních sloučenin mědi a zinku

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 
student: Vendula Čermáková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Interaktivní tabule – atraktivní nástroj ve výuce chemie

2014/2015 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Alexandra Gordina (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Potenciální medicínské využití měďnatých komplexů s N-donorovými ligandy

2014/2015 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Stanislav Kučera (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Příprava a charakterizace derivátů přemostěného cyklamu a jejich komplexů s železem a manganem

2014/2015 bakalářská Učitelské kombinace Molekulový magnetismus obhájená 

student: Veronika Fialová (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace komplexních sloučenin platiny(II) s různě O-substituovanými deriváty 9-deazahypoxantinu

2014/2015 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Anna Böhmerová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářske práce: RNDr. Jana Gáliková, Ph.D.

Biologicky aktivní koordinační sloučeniny ruthenia s N-donorovými heterocyklickými ligandy

2013/2014 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Martina Kornelová (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 

Funkcionalizované nanočástice na bázi oxidů železa s navázanými biologicky aktivními komplexy

2013/2014 bakalářská Chemie Nanomateriálová chemie obhájená 

student: Martin Stavárek (Management v chemii)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. 

Interdisciplinární učební úlohy pro výuku chemie

2013/2014 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Růžena Začalová (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Návykové látky

2013/2014 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Lenka Šváčková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Názvosloví anorganické chemie ve výuce na základních a středních školách v ČR

2013/2014 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Lenka Jedličková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Penta a hexadentátní Schiffovy báze jako ligandy magneticky zajímavých komplexů 3d kovů

2013/2014 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Pavel Zoufalý (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Příprava a charakterizace komplexů zlata s deriváty 7-azaindolu

2013/2014 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Pavla Vybíralová (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Příprava a studium vlastností liposomů s vybranými platnatými komplexy

2013/2014 bakalářská Chemie Nanomateriálová chemie obhájená 

student: David Smola (Management v chemii)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Role Mn2+ v organismu a využití jeho komplexů v bioaplikacích

2013/2014 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Michal Kriegelstein (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Syntéza a charakterizace derivátů 4-(benzylamino)thieno-[2,3-d]-pyrimidinu a jejich koordinačních sloučenin

2013/2014 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Veronika Blahoušková (Bioorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Typy testované biologické aktivity Zn(II) komplexů s N-donorovými ligandy odvozenými od purinového skeletu

2013/2014 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Ivan Saksa (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny platiny s polydentátními heterocyklickými ligandy

2013/2014 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Veronika Šamšulová (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Výbušniny ve výuce chemie na středních školách

2013/2014 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Pavel Lasák (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz