Témata prací

magisterské práce

Bimodální komplexy vybraných přechodných kovů

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Interpretace infračervených spektr koordinačních sloučenin za účelem rozšíření knihovny spekter

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Je možné monitorovat superoxid-dismutázovou (SOD) aktivitu pomocí tomografie magnetické rezonance (MRI) za využití manganatých komplexů?

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Ladění spinového přechodu změnou druhé koordinační sféry u Fe(III) sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s makrocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15-členných pyridinových makrocyklů a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů Cu, Fe a Zn se Schiffovou bazí odvozenou od pyridoxalu a neesenciální aminokyseliny

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava komplexů 15-členného pyridinového makrocyklického ligandu s 2-pyridylmethylovým pendantním ramenem

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD. 

Příprava můstkujícího ligandu pro vícejaderné komplexy kombinující zlato a ruthenium

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin niklu a kobaltu

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny ruthenia s polydentátními heterocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití nanočástic maghemitu k přípravě zajímavých hybridních sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Využití průtokové cytometrie při studiu biologických vlastností komplexů kovů

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Deriváty přemostěného cyklamu obsahující pyridinovou funkční skupinu

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 
student: Bc. Veronika Fialová (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace tetrakarboxylato Pt(IV) komplexů

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 

student: Bc. David Bogdanovič (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Fotochemie - experimenty využitelné a realizovatelné v rámci výuky přírodních věd na středních školách

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Lucie Šimková (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Interakce hmoty s elektromagnetickým zářením: experimenty využitelné a realizovatelné v rámci výuky chemie na základních a středních školách

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Zuzana Složilová (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Magnetické vlastnosti a struktura pentakoordinovaných sloučenín Co(II) s tri- a tetradentátními ligandy odvozenými od alifatických triaminů

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Bc. Lubomír Havlíček (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin přechodných prvků s ligandy obsahujícími triazen-1-oxid

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Bc. Michaela Netopilová (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných a polymerních koordinačních sloučenin lanthanoidů

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Bc. Kamil Kotrle (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Polosendvičové komplexy tantalu

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Bc. Přemysl Lexa (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace protinádorově perspektivních vícejaderných komplexů vybraných přechodných kovů

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Zdeňka Šinclová (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium komplexních sloučenin Co(III) a pentadentátních Schiffových bazí a studium jejich protinádorové aktivity

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 
student: Bc. Stanislav Kučera (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Vliv strukturní distorze a variace elektronových a vazebných vlastností ligandu na magnetickou anizotropii tetrakoordinovaných sloučenin Co(II)

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Bc. Daniel Dvořák (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Vliv substituce cyklopentadienylového kruhu na vlastnosti vybraných polosendvičových komplexů iridia a rhodia

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Zuzana Barbuščáková (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Koordinační sloučeniny

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Alexandra Gordina (Učitelství chemie pro střední školy, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Struktura atomů a molekul, chemická vazba

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Zuzana Kopečná (Učitelství chemie pro střední školy, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Chemická olympiáda v ČR – vývoj a obtížnost úloh v praktické části

2015/2016 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Bc. Klára Černá (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Kvantově-chemické studium struktury a spektrálních vlastností koordinačních sloučenin manganu a železa vykazujících křížení spinových stavů

2015/2016 magisterská Učitelské Kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Bc. Adéla Gottwaldová (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Syntéza a studium komplexů přechodných kovů s deriváty 4-azaindolu

2015/2016 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Ivan Saksa (Bioanorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Zlatem obalené nanočástice na bázi oxidů železa funkcionalizované biologicky aktivními komplexy

2015/2016 magisterská Anorganická chemie Nanomateriálová chemie obhájená 
student: Bc. David Smola (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

4-oxypyrimidinové heterocykly jako ligandy v komplexních sloučeninách přechodných kovů

2014/2015 magisterská Učitelské kombinace Bioanorganická chemie obhájená 
student: Bc. Roman Iliev (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

 

Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny

2014/2015 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Lucia Pazderová (Bioanorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Deriváty hypoxantinu jako ligandy v komplexních sloučeninách platiny s potenciální cytotoxickou aktivitou

2013/2014 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Lucie Hanousková (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Komplexní sloučeniny zlata s různě substituovanými deriváty hypoxantinu s potenciální biologickou aktivitou

2013/2014 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Jakub Hutyra (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz