Témata prací

vypsané magisterské práce

Elektronová paramagnetická rezonance jako nástroj pro studium sloučenin železa vykazující změnu spinového stavu

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Interpretace mid/far IR spekter ligandů, solí a koordinačních sloučenin za účelem rozšíření knihovny spekter

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Koordinační číslo 8 v sloučeninách triády železa

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15členných pyridinových makrocyklických ligandů

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů Cu, Fe a Zn se Schiffovou bází odvozenou od derivátu 2-hydroxybenzofenonu

2017/2018 magisterská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Připrava magneticky zajímavých komplexů s polyoxa-aza makrocyklickým ligandem

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vliv koligandů na magnetické vlastnosti komplexů Fe(II), Co(II) a Ni(II) s makrocyklickým ligandem

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Vybrané deriváty 4,4´-bipyridylu pro syntézu sloučenin typu M2L2

2017/2018 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická kinetika

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická termodynamika

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz