Témata prací

vypsané magisterské práce

Bimodální komplexy vybraných přechodných kovů

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Interpretace infračervených spektr koordinačních sloučenin za účelem rozšíření knihovny spekter

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Je možné monitorovat superoxid-dismutázovou (SOD) aktivitu pomocí tomografie magnetické rezonance (MRI) za využití manganatých komplexů?

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Ladění spinového přechodu změnou druhé koordinační sféry u Fe(III) sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s makrocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15-členných pyridinových makrocyklů a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů Cu, Fe a Zn se Schiffovou bazí odvozenou od pyridoxalu a neesenciální aminokyseliny

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava komplexů 15-členného pyridinového makrocyklického ligandu s 2-pyridylmethylovým pendantním ramenem

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD. 

Příprava můstkujícího ligandu pro vícejaderné komplexy kombinující zlato a ruthenium

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin niklu a kobaltu

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny ruthenia s polydentátními heterocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití nanočástic maghemitu k přípravě zajímavých hybridních sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Využití průtokové cytometrie při studiu biologických vlastností komplexů kovů

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz