Témata prací

vypsané magisterské práce

Elektronová paramagnetická rezonance jako nástroj pro studium sloučenin železa vykazující změnu spinového stavu

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Interpretace mid/far IR spekter ligandů, solí a koordinačních sloučenin za účelem rozšíření knihovny spekter

2018/2019 magisterská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Komplexy mědi s biologicky účinnými ligandy

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie  Bioanorganická chemie  vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Manganaté komplexy se superoxid-dismutázovou (SOD) aktivitu využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15členných pyridinových makrocyklických ligandů

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů Cu, Fe a Zn s Schiffovou bazí odvozenou od aminoglutethimidu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů Cu, Fe a Zn s Schiffovou bází odvozenou od derivátu 2-hydroxybenzofenonu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava dvojjaderných biologicky aktivních komplexů makrocyklického ligandu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Studium katalytických vlastností polosendvičových komplexů vybraných přechodných kovů

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie  Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a charakterizace polosendvičových komplexů tantalu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny platiny s polydentátními heterocyklickými ligandy

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vybrané deriváty 4,4´-bipyridylu pro syntézu sloučenin typu M2L2

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická kinetika

2018/2019 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická termodynamika

2018/2019 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz