Témata prací

vypsané magisterské práce

Bimodální komplexy vybraných přechodných kovů

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Ladění spinového přechodu změnou druhé koordinační sféry u Fe(III) sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s makrocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15-členných pyridinových makrocyklů a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava komplexů 15-členného pyridinového makrocyklického ligandu s 2-pyridylmethylovým pendantním ramenem

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD. 

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin niklu a kobaltu

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Využití nanočástic maghemitu k přípravě zajímavých hybridních sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz