Témata prací

řešené magisterské práce

15-17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus řešená 

student: Bc. Eva Zahradníková (Anorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny tetrazolyl-indolů a studium jejich vlastností

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů vybraných přechodných kovů se Schiffovou bazí odvozenou od protinádorového léčiva aminoglutethimidu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava dvojjaderných biologicky aktivních komplexů makrocyklického ligandu

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Bc. Vladimír Cesnek (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Vybrané NAMPT inhibitory jako ligandy biologicky perspektivních koordinačních sloučenin

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Klaudia Máliková (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: Doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s fosfonátovými ligandy

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Barbora Rybníčková
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Polosendvičové komplexy tantalu

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Bc. Přemysl Lexa (Anorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Koordinační sloučeniny

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Alexandra Gordina (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Struktura atomů a molekul, chemická vazba

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Zuzana Kopečná (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz