Témata prací

doktorské práce

Role informačních technologií při tvorbě virtuálních modelů moderních chemických výrob pro výuku na základních a středních školách v ČR

2018/2019 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání

2018/2019 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie vypsaná 

školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Experimentální a teoretické studium magnetické výměnné interakce a anizotropie v polyjaderných koordinačních sloučeninách přechodných kovů

2018/2019 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Mgr. Kamil Kotrle (Anorganická chemie, 1. roč.)                                                              školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Kvantitativní vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou biologicky zajímavých komplexů platinových kovů: Experimentálně-teoretická analýza

2018/2019 doktorská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Mgr. Adéla Gottwaldová (Anorganická chemie, 3. roč.)
školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Příprava a studium magneticky multifunkčních koordinačních sloučenin vykazujících změnu spinového stavu a pomalou relaxaci magnetizace

2018/2019 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Mgr. Pavel Zoufalý (Anorganická chemie, 3. roč.)
školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Ladění magnetické anizotropie u vícejaderných a polymerních komplexů, např. Co, Mn a Ni

2017/2018 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Mgr. Marek Machata (Anorganická chemie, 5. roč.)
školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
konzultant: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Syntéza a studium polyjaderných kyanidokomplexů vybraných přechodných kovů, jako látek využitelných v materiálové chemii

2013/2014 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Mgr. Tomáš Šilha
školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
konzultant: doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz