Témata prací

Studenti chemických studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou vybrat z široké a pestré nabídky témat absolventských prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Nabídka je primárně, nikoli výhradně, určena pro studenty oborů Bioanorganická chemie, Chemie a Chemie pro víceoborové studium bakalářského studia, oborů Bioanorganická chemie, Anorganická Chemie a Učitelství chemie pro střední školy navazujícího studia, a v neposlední řadě oboru Anorganická chemie doktorského studia. V rámci svých oborů si pak studenti mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z různě tematicky zaměřených absolventských prací. Nabídku témat abolventských prací je možné rozšířit po dohodě se školitelem.

Pro bližší specifikaci typu studia, oboru a tematického okruhu jednotlivých absolventských prací použijte nabídku v záložce napravo a následně zobrazených filtrů.

Seznam tématických prací:

strana: 1 2 3 4

Syntéza a charakterizace derivátů 4-(benzylamino)thieno-[2,3-d]-pyrimidinu a jejich koordinačních sloučenin

2013/2014 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Veronika Blahoušková (Bioorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Typy testované biologické aktivity Zn(II) komplexů s N-donorovými ligandy odvozenými od purinového skeletu

2013/2014 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Ivan Saksa (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny platiny s polydentátními heterocyklickými ligandy

2013/2014 bakalářská Chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Veronika Šamšulová (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Výbušniny ve výuce chemie na středních školách

2013/2014 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Pavel Lasák (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Deriváty hypoxantinu jako ligandy v komplexních sloučeninách platiny s potenciální cytotoxickou aktivitou

2013/2014 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Lucie Hanousková (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Komplexní sloučeniny zlata s různě substituovanými deriváty hypoxantinu s potenciální biologickou aktivitou

2013/2014 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Jakub Hutyra (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Syntéza a studium polyjaderných kyanidokomplexů vybraných přechodných kovů, jako látek využitelných v materiálové chemii

2013/2014 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Mgr. Tomáš Šilha
školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
konzultant: doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.

strana: 1 2 3 4

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz