Udělené evropské patenty

 • Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases (EP2650000 B1, 02/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Buchtík, R.; Dvořák, Z.

 • Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases (EP2636410 B1, 04/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.

 

Udělené národní patenty

 • Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 307046 B6, 11/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.

 • Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii (CZ 306966 B6, 09/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z. 

 • Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění (CZ 305624 B6, 12/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Gáliková, J.; Hošek, J.

 • Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii (CZ 305585 B6, 11/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Hošek, J.; Dvořák, Z.

 • Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii (CZ 305411 B6, 08/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Novotná, R.; Dvořák, Z.

 • Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění (CZ 305374 B6, 07/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.

 • Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 304883 B6, 11/2014). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Šindelář, Z.; Dvořák, Z.

 • Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 304045 B6, 07/2013). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci:  Trávníček, Z.; Vančo, J.; Buchtík, R.; Dvořák, Z.

 • Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii (CZ 303649 B6, 12/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Popa, I.; Šilha, T.

 • Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 303560 B6, 10/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z.; Štarha P.; Dvořák Z.

 • Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 303417 B6, 07/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Popa, I.

 • Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 303009 B6, 01/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Buchtík, R.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z.; Vančo, J.

 • Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 302623 B6, 06/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, I.

 • Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 302618 B6, 06/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Dvořák, L.; Trávníček, Z.; Popa, I. 

 

Udělené užitné vzory

 • Dichloro-komplexy tantalu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 31254 U1, 12/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.
 • Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii (CZ 29425 U1, 05/2016). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.
   
 • Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 29415 U1, 05/2016). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.
   
 • Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii (CZ 27032 U1, 06/2014). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Hošek, J.; Dvořák, Z.
   
 • Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění (CZ 27031 U1, 06/2014). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.
   
 • Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění (CZ 27030 U1, 06/2014). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Vančo, J.
   
 • Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 25875 U1, 09/2013). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Novotná, R; Dvořák, Z.

 • Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 25727 U1, 06/2013). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Šindelář, Z.;  Dvořák, Z.

 • Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 23204 U1, 01/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, I.

 • Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii (CZ 22616 U1, 08/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Popa, I.; Šilha, T.

 • Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu (CZ 22057 U1, 04/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Buchtík, R.; Dvořák, Z.; Vančo, J.

 • Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu (CZ 20271 U1, 11/2009). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Dvořák, L.; Trávníček, Z.; Popa, I.

 • Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu (CZ 19706 U1, 06/2009). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, I.  
   

Přihlášky vynálezů 

 • N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (PV 2018-87, 02/2018). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z.

 • Dichloro-komplexy tantalu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (PV 2017-679, 10/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.

 • Oxalato Complexes of Platinum (WO 2010/121575 A1, 10/2010). Palacky University in Olomouc. Inventors: Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, I.

 • Cyclobutane-1,1-dicarboxylato Complexes of Platinum with N6-benzyladenine Derivatives, Method of their Preparation and Application of these Complexes as Drugs in Antitumour Therapy (WO 2010/029415 A1, 03/2010). Majitel: Palacky University in Olomouc. Inventors: Dvořák, L.; Trávníček, Z.; Popa, I.

 

Přihlášky užitných vzorů

 • N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (PUV 2018-34722, 02/2018). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z.

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz