V současnosti řešené projekty

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2019_009

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 3. 2019 – 29. 2. 2020
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Standardní projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) 17-08992S

 • Název: „Magneticky multifunkční molekulové materiály”
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
  Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Celouniverzitní OP VVV projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

 • Název: „Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
 • Doba řešení: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2021
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

OP VVV projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

 • Název: „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
 • Doba řešení: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019
 • Hlavní řešitel: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

OP VVV projekt, UPOL jako partner příjemce dotace (CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669)

 • Název: „PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Příjemce dotace: OSU Ostrava
 • Řešitel za PřF UP: Mgr. Jan Říha, Ph. D.

OP VVV projekt, UPOL jako partner příjemce dotace (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/000066)

 • Název: „Didaktika - Člověk a příroda A
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Příjemce dotace: ZČU Plzeň
 • Řešitel za PřF UP: RNDr. Renata Holubová, CSc.

 

V minulosti řešené projekty

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2018_011

 • Název: „Komplexy přechodných kovů pro medicinské a materiálové aplikace
 • Doba řešení: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Juniorský projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) 17-08512Y

 • Název: „Bimodální koordinační sloučeniny neplatinových přechodných kovů jako nový typ protinádorově aktivních látek”
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. 

NPU I (LO1305)

 • Název:Rozvoj centra pokročilých technologií a materiálů
 • Doba řešení: 1. 10. 2014 – 30. 9. 2019
 • Generální ředitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
 • Výzkumný program 3: Biologicky aktivní sloučeniny a molekulární magnety na bázi komplexů přechodných kovů v interakci s nanokrystalickými  magnetickými nosiči"
 • Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2017_018

 • Název: „Komplexy přechodných kovů pro materiálový a medicínský výzkum
 • Doba řešení: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2016_007

 • Název: „Koordinační sloučeniny se zajímavou biologickou aktivitou nebo magnetickými vlastnostmi
 • Doba řešení: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt DAAD/MŠMT 7AMB15DE002

 • Název: „Magnetická anizotropie – klíč k tajemství jedno-molekulových magnetů
 • Doba řešení: 1. 2. 2015 – 31. 12. 2016
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2016_044

 • Název: „Inovace knižního a materiálového vybavení pro pokročilou výuku anorganické a bioanorganické chemie na PřF UP v Olomouci
 • Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
 • Hlavní řešitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2015_019

 • Název: „Protinádorové, protizánětlivé a magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2016
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 13-32167P

 • Název: "Polyaza/polyoxamakrocyklické ligandy jako víceúčelové stavební prvky v syntéze magneticky zajímavých komplexů přechodných kovů"
 • Doba řešení: 01.2.2013 - 31.12.2015
 • Hlavní řešitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 13-27355P

 • Název: "Pentakoordinované komplexy Co a Ni s velkou magnetickou anisotropií - cesta k jedno-iontovým magnetům"
 • Doba řešení: 01.2.2013 - 31.12.2015
 • Hlavní řešitel: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/30.0004)

 • Název: „Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci (POST-UP I)”
 • Doba řešení: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015
 • Hlavni řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/30.0041)

 • Název: „Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II (POST-UP II)”
 • Doba řešení: 1. 12. 2012 – 30. 6. 2015
 • Hlavni řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0066

 • Název: „Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Doba řešení: 1.6.2012 – 31.5.2015
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2014_009

 • Název: „Medicinálně využitelné komplexní sloučeniny a magneticky zajímavé komplexy
 • Doba řešení: 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.  

Grantová agentura České republiky (GAČR) P207/11/0841

 • Název: „Funkcionalizované magnetické nosiče na bázi nanočástic oxidů železa s navázanými biologicky aktivními nebo magneticky zajímavými sloučeninami”
 • Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2014_2_095

 • Název: „Inovace laboratoře pro výuku praktických cvičení z chemie”
 • Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2014_2_063

 • Název: „Dobudování laboratoře testování biologické aktivity koordinačních sloučenin”
 • Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2014_2_059

 • Název: „Implementace fyzikálně-chemických instrumentálních metod do výuky předmětů Školní pokusy 1 a 2”
 • Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

EU EFPRR OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0058

 • Název: „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů”
 • Doba řešení: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2014
 • Generální ředitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
 • Výzkumný program 3Biologicky aktivní sloučeniny a molekulární magnety na bázi komplexů přechodných kovů v interakci s nanokrystalickými  magnetickými nosiči"
 • Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/20.0017)

 • Název: „Rozvoj výzkumného týmu RCPTM a jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů (RCPTM-TEAM)”
 • Doba řešení: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 • Hlavni řešitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2013_015

 • Název: Studium koordinačních sloučenin s medicinálně využitelnými a magneticky zajímavými vlastnostmi
 • Doba řešení: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

EU ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0324   

 • Název: „UČITEL CHEMIE - Inovace profesní přípravy učitelů chemie”
 • Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

EU ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0310

 • Název: „Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí ”
 • Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Emanovsky, Ph.D.
 • Spoluřešitel - garant chemie: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

EU ESF OP VK 2.3 CZ.1.07/2.3.00/09.0051

 • Název: „Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů”
 • Doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
 • Odborný garant: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

 • Výzkumný záměr MSM619895218
 • Název: „Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích“
 • Doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Akademie věd České republiky (AVČR) IAA401370901

 • Název: „Modelování struktury, stability a spektrálních vlastností komplexu prechodných kovu s cytokininy a inhibitory cyklin-dependentních kináz”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/09/P370

 • Název: „Molekulový magnetismus na bázi komplexních sloučenin přechodných prvků”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: Ing. Radovan Herchel, PhD.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

 • Výzkumné centrum 1M6198959201
 • Název: „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“
 • Doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2009
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2012_009

 • Název: Komplexy přechodných kovů s aplikačním potenciálem
 • Doba řešení: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2013
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2011_014 

 • Název: Biologicky aktivní a magneticky zajímavé komplexy vybraných přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2010_018

 • Název: Syntéza, charakteristika a studium aplikačních možností komplexních sloučenin některých přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D

EU ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0040

 • Název: „PŘÍRODOVĚDEC – Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko-výzkumné práci v oblasti přírodních”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • Spoluřešitel: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) F6 1822

 • Název: Inovace výuky a příprava praktických úkolů předmětu Termická analýza
 • Doba řešení: 1.1. 2011 – 31.12.2011
 • Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) G6 3051

 • Název: Inovace výuky předmětu Metody studia anorganických látek - Spektrální metody
 • Doba řešení: 1.1. 2011 – 31.12.2011
 • Hlavní řešitel: Mgr. Radka Novotná

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) A1623

 • Název: „Dobudování výukové magnetochemické a organické laboratoře pro bakalářský a magisterský stupeň”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/08/P436

 • Název: „Komplexy Ru a Rh s potenciální biologickou aktivitou”
 • Doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
 • Hlavní řešitel: RNDr. Miroslava Matiková-Maľarová, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/03/1168

 • Název: „Komplexní sloučeniny vybraných přechodných prvkù s cytokininovými deriváty: jejich syntéza, charakterizace a biologická aktivita”
 • Doba řešení: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Národní program výzkumu NPV II MŠMT - 2E06029

 • Název: „STM-Morava – Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických"
 • Doba řešení: 1.7. 2006 – 31. 12. 2008
 • Hlavní řešitel: RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • Člen řešitelského týmu: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Grantová agentura České republiky (GAČR) - 406/05/0188/ 2005

 • Název: „Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání"
 • Doba řešení: 1.7. 2005 – 31. 12. 2007
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Člen řešitelského týmu: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

FRVŠ – 755/B l/2007

 • Název: „Posíleni integrovaného přístupu ve výuce přírodovědných předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů"
 • Doba řešení: 1.1. 2007 – 31. 12. 2007
 • Hlavní řešitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Spoluřešitel: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/00/0152

 • Název: „Syntéza, studium a biologická aktivita komplexních sloučenin vybraných přechodných kovů s purinovými deriváty“
 • Doba řešení: 1. 1. 2000 – 31 12. 2002
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 

 

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz